Betekenis van:
afbreken

afbreken
Werkwoord
 • door breken scheiden
"woorden afbreken"

Hyperoniemen

afbreken
Werkwoord
 • (een constructie) vernietigen door de delen uit elkaar te nemen
"een bouwwerk afbreken"
"de boel afbreken"

Synoniemen

Hyperoniemen

afbreken
Werkwoord
 • met de grond gelijk maken
"Het huis werd compleet afgebroken."
afbreken
Werkwoord
 • voortijdig beëindigen
"Als een dam-, schaak- of go-partij niet binnen de afgesproken speeltijd beëindigd is, kan deze worden afgebroken."
afbreken
Werkwoord
 • door breken scheiden
"Ouweneel pleit er ook voor dat we bij de viering van het avondmaal van één geheel brood ieder telkens een stukje afbreken."
afbreken
Werkwoord
 • door breken gescheiden worden van een groter geheel

Hyperoniemen

Hyponiemen

afbreken
Werkwoord
 • een vernietigende kritiek leveren op

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. het veilig opbouwen, afbreken of ombouwen van de betreffende steiger;
 2. Protocol van Montreal betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken
 3. lichte fractie bij het afbreken van vezels, snijden, enz.
 4. de verhuur van steigers zonder optrekken en afbreken, zie 71.32.
 5. AZ en AZ Vastgoed zouden het oude stadion afbreken, de grond ontwikkelen en 150 appartementen bouwen.
 6. optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms, inclusief verhuur van steigers en werkplatforms;
 7. In artikel 16 van Verordening (EG) nr. 2037/2000 wordt bepaald dat stoffen die de ozonlaag afbreken moeten worden teruggewonnen.
 8. „Biokatalysatoren” voor het decontamineren en afbreken van stoffen voor chemische oorlogsvoering, en biologische systemen daarvoor, als hieronder:
 9. Om te voorkomen dat onderdelen die lichamelijk letsel kunnen veroorzaken afbreken, moeten de artikelen bestand zijn tegen de mechanische spanning waaraan zij tijdens het gebruik worden onderworpen.
 10. De activiteiten van PAKHUIZEN zijn voornamelijk gericht op het verbouwen, herstellen, (opnieuw) schilderen, (her)bouwen, afbreken, exploiteren, beheren en verhuren van onroerend goed.
 11. Kleurstoffen mogen in overeenstemming met Richtlijn 2002/61/EG van het Europees Parlement en de Raad niet afbreken in de volgende amines [7] [7]Amine
 12. Om te voorkomen dat onderdelen die lichamelijk letsel kunnen veroorzaken afbreken, moeten de artikelen bestand zijn tegen de mechanische spanning waaraan zij tijdens het gebruik worden onderworpen.
 13. „biokatalysatoren”, speciaal ontworpen voor de decontaminatie en het afbreken van de in ML7.b) bedoelde stoffen voor chemische oorlogsvoering, welke het resultaat zijn van gerichte laboratoriumselectie of van genetische manipulatie van biologische systemen;
 14. In de door MP Verdbref in maart 2003 verrichte raming van de liquidatiewaarde werden de kosten in verband met het afbreken en de sanering van de fabriek (gebouwen en machines) op 460 miljoen ISK geraamd.
 15. De Commissie heeft een kennisgeving gepubliceerd aan de importeurs in de Gemeenschap van gereguleerde stoffen die de ozonlaag afbreken [2] en naar aanleiding daarvan verklaringen ontvangen met betrekking tot voorgenomen invoer in 2009.