Betekenis van:
sleepboot

sleepboot (de ~ | meervoud sleepboten)
Zelfstandig naamwoord
  • boot die andere vaartuigen op sleeptouw neemt

Synoniemen

Hyperoniemen

sleepboot
Zelfstandig naamwoord
  • een krachtige boot die andere vaartuigen versleept

Voorbeeldzinnen

  1. Sleepboot [1]Duwboot [1]
  2. Een sleepboot die een ander vaartuig hulp verleent […], verleent hulp aan dit vaartuig dat passagiers of goederen vervoert, maar is zelf niet het vervoerende vaartuig” [45].
  3. Een evenredig deel van de wachttijd mag gerekend worden tot dat deel van de daadwerkelijk door een sleepboot verrichte werk dat „zeevervoer” is”.
  4. Een evenredig deel van de wachttijd mag gerekend worden tot dat deel van het daadwerkelijk door een sleepboot verrichte werk dat „zeevervoer” is.
  5. De richtsnoeren zijn alleen van toepassing op „slepen”, als meer dan 50 % van de door een sleepboot in een gegeven jaar daadwerkelijk verrichte sleepactiviteit „zeevervoer” is.
  6. Aangezien de richtsnoeren reeds betrekking hebben op sleepboten en baggerschepen wanneer meer dan 50 % van de door een sleepboot gedurende een bepaald jaar werkelijk verrichte activiteiten uit zeevervoer bestaat, is Armateurs de France van oordeel dat dit begrip moet worden uitgebreid tot alle dienstschepen, zoals baggeraars en kabelleggers.
  7. Wat sleepactiviteiten betreft, is in afdeling 3.1, veertiende alinea, van de richtsnoeren het volgende bepaald: „De richtsnoeren zijn alleen van toepassing op „slepen”, als meer dan 50 % van de door een sleepboot in een gegeven jaar daadwerkelijk verrichte sleepactiviteit „zeevervoer” is.
  8. Wat sleepactiviteiten betreft, is de voorwaarde dat ten minste 50 % van de [bedrijfstijd] [42] van de daadwerkelijk uitgevoerde activiteiten van de sleepboot tijdens het jaar besteed wordt aan de verlening van andere sleepdiensten dan sleepdiensten van en naar de haven (artikel 3, lid 1, tweede streepje, van de tonnagebelastingwet) niet geheel in overeenstemming met de richtsnoeren.