Betekenis van:
slijm

slijm
Zelfstandig naamwoord
 • een kleverige stof die door slijmvliezen uitgescheiden wordt
"Slijm is van groot belang bij het innemen van voedsel."
slijm (de/het ~)
Zelfstandig naamwoord
 • kleverig vocht op de huid van dieren

Hyperoniemen

slijm (de/het ~)
Zelfstandig naamwoord
 • kleverig vocht op de huid van dieren

Hyperoniemen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. Kook 1 g in 20 ml water tot er een slijm ontstaat.
 2. alle vrouwelijke dieren op het centrum ten minste eenmaal per jaar met negatief resultaat een agglutinatietest met vaginaal slijm op Campylobacter foetus hadden ondergaan, en
 3. alle vrouwelijke dieren op het centrum ten minste eenmaal per jaar met negatief resultaat een agglutinatietest met vaginaal slijm op Campylobacter fetus hadden ondergaan, en
 4. 1 g van het monster in 50 ml water zwelt tot een zacht, stijf, opalescent slijm; onoplosbaar in ethanol; zwelt niet in 60 % (g/v) ethanol in water
 5. Neem wat slijm of verkleurd vaatweefsel uit de aardappelknol of uit de stengel van de verwelkte aardappel-, tomaten- of andere waardplant.
 6. alle vrouwelijke dieren op het centrum ten minste eenmaal per jaar met negatief resultaat een agglutinatietest met vaginaal slijm op Campylobacter fetus hadden ondergaan, en
 7. een microscopisch onderzoek en een kweekproef voor de opsporing van Trichomonas foetus op een monster van het smegma of een spoeling van de kunstvagina, of in het geval van vrouwelijke dieren een agglutinatietest met vaginaal slijm (1);
 8. een immunofluorescentieantistoffentest of een kweekproef voor de opsporing van Campylobacter fetus op een monster van het smegma of een spoeling van de kunstvagina, of in het geval van vrouwelijke dieren een agglutinatietest met vaginaal slijm;
 9. een microscopisch onderzoek en een kweekproef voor de opsporing van Trichomonas foetus op een monster van het smegma of een spoeling van de kunstvagina, of in het geval van vrouwelijke dieren een agglutinatietest met vaginaal slijm;
 10. een immunofluorescentie-antistoffentest of een kweekproef voor de opsporing van Campylobacter foetus op een monster van het smegma of een spoeling van de kunstvagina, of in het geval van vrouwelijke dieren een agglutinatietest met vaginaal slijm (1),
 11. een microscopisch onderzoek en een kweekproef voor de opsporing van Trichomonas foetus op een monster van het smegma of een spoeling van de kunstvagina, of in het geval van vrouwelijke dieren een agglutinatietest met vaginaal slijm;
 12. Na zuivering of heruitzetting moeten levende tweekleppige weekdieren uit de productiegebieden van klasse B en klasse C aan de voorschriften van hoofdstuk V voldoen. Uit dergelijke gebieden afkomstige levende tweekleppige weekdieren die niet gezuiverd of heruitgezet zijn, mogen evenwel naar een verwerkende inrichting worden verzonden, waar zij een behandeling ondergaan om pathogene micro-organismen te elimineren (in voorkomend geval, na verwijdering van zand, slik of slijm in dezelfde of een andere inrichting).
 13. Verwatering: de behandeling waarbij levende tweekleppige weekdieren die komen uit productiegebieden van klasse A, zuiveringscentra of verzendingscentra, worden opgeslagen in bassins of andere installaties met schoon zeewater, dan wel op natuurlijke gronden ten einde zand, slik of slijm te verwijderen en organoleptische eigenschappen te behouden of te verbeteren, en om ervoor te zorgen dat zij in goede staat van vitaliteit verkeren voordat de onmiddellijke verpakking of verpakking wordt aangebracht.