Betekenis van:
sollicitatie

sollicitatie (de ~ | meervoud sollicitaties)
Zelfstandig naamwoord
 • keer dat men solliciteert
"een open sollicitatie"

Hyperoniemen

Hyponiemen

sollicitatie
Zelfstandig naamwoord
 • een aanzoek tot het intreden van een dienstverband
"Ik heb zes sollicitaties lopen."

Voorbeeldzinnen

 1. Rechtstreekse (spontane) sollicitatie bij werkgever
 2. Wacht op resultaat van een sollicitatie
 3. De kandidaten dienen bij hun sollicitatie hun curriculum vitae, een schriftelijke motivering van hun sollicitatie en een fotokopie van de bewijsstukken te voegen.
 4. internetgebruik in de laatste drie maanden voor privédoeleinden om werk te zoeken of een sollicitatie in te dienen;
 5. Zij moeten na het selectieproces eveneens worden geïnformeerd over de sterke en zwakke punten van hun sollicitatie.
 6. internetgebruik in de laatste drie maanden voor privé-doeleinden om werk te zoeken of een sollicitatie in te dienen;
 7. De groep wordt opgericht door middel van een open oproep tot solliciteren; in de sollicitatie moet de kandidaat deugdelijk motiveren waarom hij aan de groep wil deelnemen.
 8. Deze compensatie of reparatie mag niet worden beperkt tot een vooraf vastgesteld maximumbedrag, behalve in gevallen waarin de werkgever kan aantonen dat de enige schade die door een sollicitant als gevolg van discriminatie in de zin van deze richtlijn is geleden, bestaat in de weigering om zijn sollicitatie in aanmerking te nemen.
 9. Daarom mag niet worden toegestaan dat vooraf een maximumbedrag voor compensatie wordt vastgesteld behalve wanneer de werkgever kan aantonen dat de enige schade die door een sollicitant als gevolg van discriminatie in de zin van deze richtlijn is geleden, bestaat in de weigering om zijn/haar sollicitatie in aanmerking te nemen.
 10. Gezien de inlichtingen die u bij uw sollicitatie hebt verstrekt en in aansluiting op de aanwervingsprocedure op basis van vergelijking, heeft het Centrum voor de ontwikkeling van het bedrijfsleven (COB), vertegenwoordigd door zijn directeur, …, ingevolge artikel 6 van de bijlage bij Besluit nr. 9/2005 van de ACS-EG-Raad van ministers tot vaststelling van het personeelsreglement van het Centrum voor de ontwikkeling van het bedrijfsleven, besloten u als personeelslid van het COB aan te stellen.
 11. Gezien de inlichtingen die u bij uw sollicitatie hebt verstrekt en in aansluiting op de aanwervingsprocedure op basis van een vergelijkend onderzoek, heeft het Technisch Centrum voor landbouwsamenwerking en plattelandsontwikkeling (TCLP), vertegenwoordigd door zijn directeur, …, ingevolge artikel 6 van Besluit nr. 5/2006 van het ACS-EG-Comité van ambassadeurs tot vaststelling van het personeelsreglement van het Centrum, besloten u als personeelslid van het Centrum aan te stellen.