Betekenis van:
staatsburgerschap

staatsburgerschap (het ~)
Zelfstandig naamwoord
 • het staatsburger zijn
"het [Nederlands/dubbel] staatsburgerschap"

Hyperoniemen

staatsburgerschap
Zelfstandig naamwoord
 • de hoedanigheid van het staatsburger zijn
"Er werd hem staatsburgerschap aangeboden."

Voorbeeldzinnen

 1. STAATSBURGERSCHAP
 2. Aantal studenten naar land van staatsburgerschap op ISCED-niveau 5B (rij 3) in tabel ENRL8
 3. land van staatsburgerschap: onderdaan van het land; onderdaan van een andere EU-lidstaat; onderdaan van een niet-EU-lidstaat;
 4. Overige informatie: staatsburgerschap van Bosnië en Herzegovina ingetrokken in juli 2006; heeft geen geldig identificatiebewijs van Bosnië en Herzegovina.
 5. In beginsel gelden de krachtens de drie pijlers van het Verdrag van Aarhus gewaarborgde rechten zonder onderscheid op basis van staatsburgerschap, nationaliteit of woonplaats.
 6. Verordening (EU) nr. 351/2010 van de Commissie van 23 april 2010 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 862/2007 van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken over migratie en internationale bescherming, wat de definitie van de categorieën groepen naar geboorteland, naar land van vorige of volgende gewone verblijfplaats en naar staatsburgerschap betreft [2], moet in de Overeenkomst worden opgenomen,
 7. Intrekking van alle discriminerende bepalingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden, toegang tot eigendomsrechten, juridische beroepsmogelijkheden en toegang tot het staatsburgerschap; waarborgen voor ongehinderde toegang tot gezondheidszorg en persoonlijke documenten; waarborgen van het recht op een reële keuze tussen duurzame terugkeer en integratie en scheppen van de nodige voorwaarden voor integratie voor personen die daarvoor kiezen.
 8. Overige informatie: a) de geboortedatum „15.8.1970” en de geboorteplaats „Sereka, voormalig Joegoslavië” horen bij de alias Ben Narvan Abdel Aziz en de alias Abdel Aziz Ben Narvan; b) staatsburgerschap van Bosnië en Herzegovina ingetrokken; c) heeft geen geldig identificatiebewijs van Bosnië en Herzegovina.
 9. Verordening (EG) nr. 1049/2001 is van toepassing op ieder verzoek van een aanvrager om toegang tot milieu-informatie waarover communautaire instellingen en organen beschikken, zonder onderscheid op basis van staatsburgerschap, nationaliteit of woonplaats en, in het geval van een rechtspersoon, zonder discriminatie op grond van de plaats van de statutaire zetel of van een feitelijk middelpunt van de activiteiten.
 10. Overige informatie: a) staatsburgerschap van Bosnië en Herzegovina ingetrokken in juli 2006; b) adres is het laatst geregistreerde adres in Bosnië en Herzegovina; c) naar verluidt gearresteerd in Istanbul (Turkije) en overgebracht naar Italië; d) heeft geen geldig identificatiebewijs van Bosnië en Herzegovina.
 11. 32010 R 0351: Verordening (EU) nr. 351/2010 van de Commissie van 23 april 2010 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 862/2007 van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken over migratie en internationale bescherming, wat de definitie van de categorieën groepen naar geboorteland, naar land van vorige of volgende gewone verblijfplaats en naar staatsburgerschap betreft (PB L 104 van 24.4.2010, p. 37).”.
 12. De Belgische autoriteiten verklaren dat deze persoon nooit in België heeft gewoond; b) naar verluidt woonachtig in Dublin, Ierland; c) de naam van zijn vader is Mohamed, de naam van zijn moeder is Medina Abid; d) heeft banden met de Al-Haramain Islamic Foundation; e) zijn staatsburgerschap van Bosnië en Herzegovina is in juli 2006 ingetrokken en hij beschikt niet over een geldig Bosnisch identificatiedocument.
 13. De Belgische autoriteiten verklaren dat deze persoon nooit in België heeft gewoond; b) naar verluidt woonachtig in Dublin, Ierland; c) de naam van zijn vader is Mohamed, de naam van zijn moeder is Medina Abid; d) heeft banden met de Al-Haramain Islamic Foundation; e) zijn staatsburgerschap van Bosnië en Herzegovina is in juli 2006 ingetrokken en hij beschikt niet over een geldig Bosnisch identificatiedocument.
 14. De punten 3(a) tot (f) omvatten de volgende API-gegevens: (a) naam en voornaam of voornamen van de passagier; (b) geboortedatum; (c) geslacht; (d) staatsburgerschap of nationaliteit; (e) het soort reisdocument waarmee de persoon zich identificeert, de naam van het land waar het reisdocument is afgegeven en het nummer van het reisdocument; (f) het boekingsbestandslocatienummer, indien beschikbaar, en, voor een persoon belast met het commerciële vervoer of elk ander bemanningslid zonder boekingsbestandslocatienummer, het bewijs van zijn of haar status als bemanningslid.