Betekenis van:
stilzitten

stilzitten
Werkwoord
  • bewegingsloos zitten
"vijf minuten stilzitten"

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

  1. Door het stilzitten van de Commissie ontstane rechtsonzekerheid
  2. Deze argumenten hebben met name betrekking op de onzekerheid over de reikwijdte van de regels voor staatssteun, de noviteit van het optreden van de Commissie met betrekking tot maatregelen op het gebied van vennootschapsbelasting en het belang van de mededeling als een beleidsverklaring, de duur van de maatregel, de kennisgeving aan de Primarolo-groep, de ontwikkeling van de gemeenschappelijke markt en liberalisering, evenredigheid, het langdurig stilzitten van de Commissie en de vertragingen die zich hebben voorgedaan tijdens het voorafgaande onderzoek.