Betekenis van:
stilzwijgend

stilzwijgend
Bijvoeglijk naamwoord
 • impliciet
"(een) stilzwijgende afspraak/goedkeuring/overeenkomst/verlenging"
"iets stilzwijgend aannemen"

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. De wonde leeft stilzwijgend onder de borst
 2. de klacht bij uitdrukkelijk of stilzwijgend besluit is afgewezen.
 3. door personen die daartoe niet uitdrukkelijk of stilzwijgend gemachtigd zijn;
 4. de klacht bij uitdrukkelijk besluit of bij stilzwijgend besluit is afgewezen;
 5. De bevoegde autoriteiten controleren of een kredietinstelling een securitisatie stilzwijgend heeft gesteund.
 6. Indien na afloop van die termijn geen mededeling is gedaan, wordt het Agentschap geacht stilzwijgend in te stemmen.
 7. In dit geval wordt de procedure ten principale voor de Commissie van Beroep opgeschort totdat een uitdrukkelijk of stilzwijgend besluit tot afwijzing van de klacht wordt genomen.
 8. De Belgische regering heeft de Commissie echter meegedeeld, dat deze periode tussen de partijen stilzwijgend is verlengd tot het tijdstip van de kapitaalsverhoging.
 9. op de dag waarop de antwoordtermijn verstrijkt, indien de klacht betrekking heeft op een stilzwijgend besluit tot afwijzing van een krachtens lid 1 ingediend verzoek.
 10. Een fysieke controle waarvan de exporteur van tevoren uitdrukkelijk of stilzwijgend in kennis is gesteld, mag niet als controle worden meegerekend.
 11. de uit hoofde van artikel 9 vereiste toestemming mag stilzwijgend worden verleend door de bevoegde autoriteit van bestemming buiten de Gemeenschap.
 12. op de dag waarop de antwoordtermijn verstrijkt, indien de klacht betrekking heeft op een stilzwijgend besluit tot afwijzing van een krachtens lid 1 ingediend verzoek.
 13. Zij wordt van jaar tot jaar stilzwijgend verlengd, tenzij een van beide partijen haar zes maanden vóór de vervaldatum schriftelijk opzegt.
 14. Opgemerkt moet worden dat de essentie van het stilzwijgend goedgekeurde tarief en het bij Wet 80/2005 ingevoerde tarief alleen bij een oppervlakkige beschouwing vergelijkbaar is.
 15. de uit hoofde van artikel 9 vereiste toestemming kan stilzwijgend worden verleend door de bevoegde autoriteit van verzending buiten de Gemeenschap;