Betekenis van:
tasten

tasten
Werkwoord
 • zoeken met je handen
"in het duister tasten"
"om zich heen tasten"

Hyperoniemen

tasten
Werkwoord
 • waarnemen door aanraking
tasten
Werkwoord
 • door voelen onderzoeken
tasten
Werkwoord
 • raken of treffen (figuurlijk)
tasten
Werkwoord
 • de hand bewegen om iets te zoeken
tasten
Werkwoord
 • in onzekerheid zoeken

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. De frequentie van de toegepaste trilling dient het opgegeven gebied logaritmisch af te tasten.
 2. Dergelijke praktijken tasten derhalve het welzijn van de varkens aan, vooral wanneer zij worden toegepast door onbekwame en onervaren personen.
 3. Volgens het advocatenkantoor heeft de toezichthouder nog geen beschikkingen gegeven in zaken van vermeende inbreuken door OTE uit vrees de financiële positie van de onderneming aan te tasten.
 4. Dergelijke erkenning dient beperkt tot de doorreis, zonder de mogelijkheid van de lidstaten om visa voor een kort verblijf te verlenen, aan te tasten.
 5. Bepaalde praktijken zoals fraude en voorkennisdelicten, ook al hebben zij betrekking op andere dan kredietinstellingen, tasten toch de stabiliteit van het financiële stelsel alsmede de integriteit ervan aan.
 6. Metalen uiteinden met een draadgat moeten bestand zijn tegen een torsiekracht van 500 Nm, zonder de integriteit van de verbinding met de niet-metalen voering aan te tasten.
 7. Het gevaar vertegenwoordigt het intrinsieke vermogen van het product om de gezondheid en de veiligheid van gebruikers onder bepaalde omstandigheden aan te tasten.
 8. Tenslotte misleidde Advanced Fluid Connections de Commissie zoals in het bovenstaande is uiteengezet en trachtte de onderneming het vermogen van de Commissie om de inbreuk te bewijzen, aan te tasten.
 9. Lidstaten die geen deel uitmaken van de eurozone moeten echter de mogelijkheid hebben de uit de omzetting resulterende bedragen af te ronden zonder de equivalente bescherming van de deposanten aan te tasten.
 10. Het lijkt immers mogelijk de taal van een videospelletje te veranderen zonder de integriteit van het werk aan te tasten, hetgeen niet het geval is bij de nasynchronisatie van een film of de vertaling van een boek.
 11. „significant risico”: een combinatie van een waarschijnlijkheid van het zich voordoen van schade en een omvang van schade die niet kan worden genegeerd zonder het doel van deze richtlijn voor de betrokken opslaglocatie aan te tasten;
 12. Noot: De nummering van de kenmerken vindt zijn oorsprong in de lange geschiedenis van de landbouwstructuurenquêtes en kan niet worden gewijzigd zonder de onderlinge vergelijkbaarheid van de studies aan te tasten.
 13. Onder „seksuele intimidatie” wordt ongewenst gedrag van seksuele aard verstaan, met als doel of resultaat een persoon in zijn waardigheid aan te tasten of een intimiderende, vijandige, agressieve of verstorende sfeer te creëren.
 14. op basis van de door de lidstaat verstrekte informatie lijkt de voorgenomen overeenkomst het Gemeenschapsrecht niet zijn werking te ontnemen, noch het correct functioneren van het bij dat recht ingestelde systeem aan te tasten, en
 15. De erkenning dient beperkt te zijn tot doorreis over het grondgebied van Bulgarije en Roemenië, zonder de mogelijkheid van deze twee lidstaten om visa voor een kort verblijf te verlenen, aan te tasten.