Betekenis van:
tegel

tegel
Zelfstandig naamwoord
 • een rechthoekig stenen voorwerp dat meestal wordt gebruikt voor het bedekken van oppervlakten
"Hebben ze de tegels voor de badkamer al afgeleverd?"
tegel (de ~ | meervoud tegels)
Zelfstandig naamwoord
 • platte vierkante vloersteen; vierkante steen voor op de vloer
"tegels leggen"
"tussen de tegels"

Synoniemen

Hyperoniemen

tegel (de ~ | meervoud tegels)
Zelfstandig naamwoord
 • stuk tapijt als vloerbedekking; platte verglaasde steen voor aan de muur
"geglazuurde tegeltjes"
"witte/bruine tegeltjes"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Het concern richtte in Tegel een aan zijn behoeften aangepast kantoorgebouw met een productie-installatie op.
 2. De gebouwen die door het concern voor eigen gebruik werden opgericht in Berlijn-Tegel en Falkensee bleken veel te groot.
 3. Duitsland heeft in verband met het erfpachtrecht op het perceel in Berlijn-Tegel uittreksels overgelegd uit het contract waarbij dit recht werd ingesteld.
 4. Bovendien werd door de akte een zekerheidsrecht (Grundschuld) ten bedrage van de opgelopen rente gevestigd op de erfpacht van Herlitz AG op het perceel in Berlijn-Tegel.
 5. Glazuur wil zeggen alle stoffen die op het oppervlak van de tegel worden aangebracht tussen het vormen en bakken van de tegels.
 6. Voor het perceel in Tegel verwierf het Herlitz-concern van de deelstaat Berlijn het erfpachtrecht (Erbbaurecht), waarvoor tot 30 april 2053 een canon (Erbbauzins) dient te worden betaald.
 7. In 1989 bood de deelstaat Berlijn Herlitz AG via het Liegenschaftsfonds Berlin GmbH & Co. KG (hierna „Liegenschaftsfonds” genaamd) een perceel aan op het vroegere industrieterrein Borsig in Berlijn-Tegel, dat door de onderneming kon worden gebruikt.
 8. Deze beide kredieten vielen niet onder de schikking, doch de schuldeisers konden er ten aanzien van Herlitz AG en Herlitz PBS AG van afzien, omdat het perceel in Berlijn-Tegel aan GGB werd verkocht.
 9. Ten derde betwijfelde de Commissie met betrekking tot het gebruik door het Herlitz-concern van het aan de deelstaat Berlijn toebehorende perceel in Berlijn-Tegel, dat het pachtcontract voor dit terrein tegen marktvoorwaarden was gesloten.
 10. Het Liegenschaftsfonds heeft de canon voor het erfpachtrecht niet verhoogd, omdat het de verkoop van de gebouwen in Berlijn-Tegel niet beschouwde als een wijziging van het gebruik van het perceel die strijdig was met de belangen van de eigenaar.
 11. In het besluit tot inleiding van de procedure wees de Commissie erop dat de niet-verhoging van de canon voor het perceel in Berlijn-Tegel in 2002 een steunmaatregel van de staat kon vormen.
 12. Het heeft bijvoorbeeld het erfpachtcontract betreffende het perceel in Berlijn-Tegel gesloten met de deelstaat Berlijn, terwijl de vordering met betrekking tot de canon in het kader van de insolventieprocedure ten aanzien van Herlitz PBS AG werd geregistreerd en kwijtgescholden.
 13. Ten tweede ontving het Herlitz-concern kredieten die door een bevoorrechte zekerheid op het perceel in Berlijn-Tegel waren gegarandeerd: een krediet van 15,4 miljoen EUR van de Hypovereinsbank en een krediet van 30,8 miljoen EUR van Eurohypo.
 14. De canon werd na de overdracht van het erfpachtrecht op het perceel in Berlijn-Tegel aan GGB echter niet door het Liegenschaftsfonds verhoogd en, zoals overeengekomen, door het concern betaald tot maart 2002 en door GGB sinds [8] oktober 2002.
 15. In 1989 verkreeg Herlitz AG bovendien van de deelstaat Berlijn een lening zonder zekerheden van 6 miljoen DEM (3,07 miljoen EUR) voor de overbrenging van zijn vestigingen uit Moabit en Spandau naar Tegel (hierna „voor de verhuizing verstrekte lening” genaamd (Umzugsdarlehen)).