Betekenis van:
tegenhouden

tegenhouden
Werkwoord
 • beletten, verhinderen een voorgenomen handeling ten uitvoer te brengen
"zich door niemand laten tegenhouden"

Hyperoniemen

Hyponiemen

tegenhouden
Werkwoord
 • iets of iemand stoppen
tegenhouden
Werkwoord
 • verhinderen

Voorbeeldzinnen

 1. Niemand zal ons tegenhouden.
 2. We dachten dat we hem niet zouden kunnen tegenhouden.
 3. Bijgevolg kon de staat met succes elk genomen besluit tegenhouden.
 4. netten voor het tegenhouden van onderzeeboten en torpedo's, speciaal ontworpen voor militair gebruik;
 5. In deze zin zou Investbx zelfs innovatie op de financiële markten kunnen tegenhouden.
 6. Ofex beweert dat Investbx innovatie op de financiële markt zou kunnen tegenhouden.
 7. bekijken of er filters ingebouwd kunnen worden die de verspreiding van met de menselijke waardigheid strijdige informatie op het internet tegenhouden;
 8. Aangezien criminaliteit zich niet door grenzen laat tegenhouden, is het aangewezen derde landen en internationale organisaties toe te staan deel te nemen aan transnationale projecten.
 9. Uiteenlopende praktijken van de lidstaten werpen belemmeringen op die een ruime toegang tot en het hergebruik van overheidsinformatie in de Europese Unie tegenhouden.
 10. Het tegenhouden van de T-staaf en het schommelen van de 3-D H-machine moet voorzichtig gebeuren om te voorkomen dat er ongewild externe kracht wordt uitgeoefend in verticale, voorwaartse of achterwaartse richting.
 11. Het tegenhouden van de T-staaf en het schommelen van de 3-D H-machine moet voorzichtig gebeuren om te voorkomen dat er ongewild externe kracht wordt uitgeoefend in verticale, voorwaartse of achterwaartse richting.
 12. Het tegenhouden van de T-staaf en het schommelen van de 3-D H-machine moet voorzichtig gebeuren om te voorkomen dat er ongewild externe kracht wordt uitgeoefend in verticale, voorwaartse of achterwaartse richting.
 13. De Commissie is tot slot van mening dat het bestaan van de ontbindende voorwaarde die de verkoop van de SNCM zou kunnen tegenhouden, niet van dien aard is dat daardoor het beginsel van gelijke behandeling van investeerders in gevaar dreigt te komen.
 14. zo nodig, specifieke maatregelen in geval er bijzonderheden of complicaties redelijkerwijs kunnen worden verwacht die de uitvoering van de maatregelen kunnen tegenhouden, belemmeren of vertragen, met name maatregelen met betrekking tot de toegang tot en de passende uitroeiing van alle gevoelige planten, besmet of verdacht van besmetting, ongeacht ligging, publiek of particulier eigendom of de daarvoor verantwoordelijke persoon of instantie.