Betekenis van:
televisie-uitzending

televisie-uitzending (de ~ | meervoud televisie-uitzendingen)
Zelfstandig naamwoord
 • televisie-uitzending over een onderwerp; programma dat op de tv wordt uitgezonden; uitzending op televisie
"een televisie-uitzending over [het Rotterdam van honderd jaar geleden]"
"naar een televisie-uitzending kijken"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. „kosteloze televisie-uitzending”: televisie-uitzending, voor de ontvangst waarvan de dienstverrichter geen kosten in rekening brengt;
 2. kosteloze televisie-uitzending, die door ten minste 90 % van de bevolking van de Ierse staat kan worden ontvangen, indien op enig moment minder dan drie omroeporganisaties in staat zijn de onder a) vastgelegde kosteloze televisie-uitzending aan te bieden;
 3. kosteloze televisie-uitzending, die door ten minste 95 % van de bevolking van de Ierse staat kan worden ontvangen, of
 4. subsidies voor omroepen als compensatie voor de aanvullende transmissievergoedingen tijdens de parallelle uitzending van analoge en digitale televisie (simulcastfase);
 5. tot uiterlijk 31 december 2001: een omroeporganisatie die een kosteloze televisie-uitzending aanbiedt van een evenement, waartoe minstens 85 % van de bevolking van de Ierse staat toegang heeft;
 6. Tien van deze nationale zenders werd in simulcast met analoge terrestrische televisie uitgezonden (gelijktijdige uitzending in analoge en digitale technologie); vier zenders zijn speciaal voor digitale uitzendingen opgericht.
 7. een televisie-uitzending uit een andere lidstaat vormt een duidelijke, belangrijke en ernstige inbreuk op artikel 27, lid 1 of 2, en/of op artikel 6;
 8. van oordeel is dat een onder de bevoegdheid van een andere lidstaat vallende omroeporganisatie een televisie-uitzending aanbiedt die volledig of hoofdzakelijk op zijn grondgebied is gericht,
 9. De dienstenuitgever van de televisie-omroep die het recht op rechtstreekse en volledige uitzending van een evenement verworven heeft, kan het evenement onrechtstreeks uitzenden via een programma van een televisie-omroepdienst met vrije toegang in de volgende gevallen:
 10. „televisieomroep” of „televisie-uitzending” (d.w.z. een lineaire audiovisuele mediadienst) een door een aanbieder van mediadiensten aangeboden audiovisuele mediadienst voor het gelijktijdig bekijken van programma’s op basis van een programmaschema; f)
 11. In ieder geval was de waarde van de door RTP verstrekte subsidie over het algemeen veel hoger dan de gemiddelde waarde van de rechten die moesten worden betaald voor het uitzenden van werken die voor televisie-uitzending waren aangepast.
 12. Dit probleem doet zich voor omdat omroepen het vanwege de schaarste aan frequenties en de zo gering mogelijk te houden kosten van parallelle uitzending in de analoge en digitale modus eens moeten worden over het tijdstip waarop met het uitzenden van analoge televisie gestopt en met het uitzenden van digitale televisie begonnen wordt.
 13. In alle overeenkomsten voor de rechtstreekse uitzending op de televisie van een in de lijst opgenomen evenement die door een omroep worden gesloten, moet worden vermeld dat de rechten gelden voor het uitzenden van het evenement in het kader van een dienst die onder één van beide categorieën valt, d.w.z. voor elke categorie moet een afzonderlijke overeenkomst worden gesloten.
 14. Indien zij het niet eens kunnen worden over een arbitrageprocedure om redenen welke door de televisie-omroeporganisatie of de derde partij dienen te worden gestaafd, wordt de in de eerste zin bedoelde uitzending beschouwd als niet onder passende voorwaarden mogelijk gemaakt.
 15. Advies over financiële instrumenten dat wordt gegeven in een krant, dagblad, tijdschrift of andere publicatie voor het grote publiek (met inbegrip van internet) dan wel in een televisie- of radio-uitzending mag niet worden aangemerkt als een gepersonaliseerde aanbeveling als bedoeld in de in Richtlijn 2004/39/EG vervatte definitie van het begrip beleggingsadvies.