Betekenis van:
terugkopen

terugkopen
Werkwoord
 • weer kopen
"een huis terugkopen"

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. De deelnemende onderneming moest minstens 3 % van de CBO's en 5 % van de CLO's terugkopen.
 2. De bewering van de Commissie dat CIL voordeel heeft genoten van het voor een lagere prijs terugkopen van de scheepsaandelen van de investeerders, is dus onjuist.
 3. Bij een vaste deviezenswaptender stelt de ECB de swappunten voor de transactie vast en geven tegenpartijen het vaste bedrag aan vreemde valuta op dat zij tegen die koers willen verkopen (en terugkopen) of kopen (en weer verkopen).
 4. Ten derde heeft KBC, ingeval de Belgische autoriteiten besluiten hun aandelen aan een derde partij te verkopen, een voorkeursrecht ten aanzien van deze verkoop en kan zij die aandelen tegen marktprijs terugkopen.
 5. financiële verplichtingen die worden aangegaan met het doel om deze op korte termijn terug te kopen (bijvoorbeeld een genoteerd schuldbewijs dat de emittent op korte termijn kan terugkopen, afhankelijk van de ontwikkeling van de reële waarde);
 6. Een verkrijger heeft in de praktijk de mogelijkheid om het overgedragen actief te verkopen indien dit op een actieve markt wordt verhandeld, omdat de verkrijger het overgedragen actief op de markt zou kunnen terugkopen indien hij het actief aan de entiteit moet teruggeven.
 7. Bij aanhoudende betrokkenheid in de vorm van een geschreven of gekochte optie (of beide) op het overgedragen actief is de omvang van de aanhoudende betrokkenheid van de entiteit gelijk aan het bedrag van het overgedragen actief dat de entiteit kan terugkopen.
 8. Na de inleiding van de procedure door de Commissie en overeenkomstig de ontbindende voorwaarden in de overeenkomst tussen de SNCF en Geodis enerzijds, en COGIP anderzijds, die gelden bij inleiding van de procedure door de Commissie of ingeval beroep wordt aangetekend bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen [25], heeft de SNCF de aandelenparticipatie van 15 % in Sernam die door Geodis respectievelijk COGIP was verworven, weer moeten terugkopen.
 9. In het kader van het herstructureringsplan heeft Nederland een aanpassing ingediend van de overeenkomst betreffende de terugbetaling van de Tier 1-effecten door ING. Volgens de aangepaste voorwaarden kan ING tot 50 % van de Core Tier 1-effecten terugkopen tegen uitgifteprijs (10 EUR), vermeerderd met de opgelopen rente over de jaarlijkse 8,5 %-coupon (rond 253 miljoen EUR) en met een strafpremie voor vervroegde terugbetaling indien het aandeel ING meer dan 10 EUR noteert.
 10. Voor wat betreft het voordeel dat CIL zou hebben gehad bij het terugkopen van de scheepsaandelen van de investeerders, merkt CIL op dat zij deze aandelen van de medereders heeft teruggekocht voor een bedrag van 17825989 EUR. Dit bedrag is hoger dan de marktwaarde van het schip, die in juni 2004 door de gerenommeerde scheepsmakelaar Barry Rogliano Salles werd getaxeerd tussen 14,5 en 16,1 miljoen EUR. Het bedrag zou eveneens hoger zijn dan de prijs waar CIL het schip in juni 2004 voor heeft verkocht (15322581 EUR).