Betekenis van:
uitbetalen

uitbetalen
Werkwoord
 • geld geven om de kosten te voldoen
"Ze hebben zijn salaris net op het juiste moment uitbetaald."
uitbetalen
Werkwoord
 • verzilveren
"een cheque uitbetalen"
"de schade aan de benadeelde uitbetalen"

Hyperoniemen

Hyponiemen

uitbetalen
Werkwoord
 • in geld geven; loon betalen
"loon uitbetalen"
"uitbetalen per uur"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Het is dienstig uniforme beschikkingen voor het uitbetalen van de steun vast te leggen.
 2. Het verlenen en uitbetalen van de financiering aan deelnemers aan BONUS voldoet aan de gemeenschappelijke regels overeenkomstig het zevende kaderprogramma.
 3. In deze brief verklaarden de Tsjechische autoriteiten dat zij de sluitingssteun niet zouden uitbetalen omdat TŽ haar bedrijfsstrategie had gewijzigd.
 4. Indien het om aanzienlijke uitgaven gaat, kan het bevoegde orgaan een passend voorschot aan de verzekerde uitbetalen zodra deze de aanvraag tot vergoeding bij dit orgaan indient.
 5. Tsjechië stelt zelf expliciet in de beoordeling bij de kennisgeving dat „de CBT er nooit van uit is gegaan in het kader van de garantie te moeten uitbetalen”.
 6. Het verlenen en uitbetalen van dergelijke financiële steun aan deelnemers aan BONUS moet transparant, niet-bureaucratisch en conform de gemeenschappelijke regels overeenkomstig het zevende kaderprogramma zijn.
 7. De Belgische autoriteiten lijken te suggereren dat de Stad er uiteindelijk voor koos gratis garanties voor leningen te verstrekken als alternatief voor het verder uitbetalen van de jaarlijkse termijnen van het startkapitaal.
 8. het voor steun in aanmerking komende bedrag of, ingeval een voorschot is betaald, het saldo, uitbetalen na beëindiging van de maatregel en na de uitvoering van de in artikel 7 van de onderhavige verordening bedoelde controles.
 9. De T2S-projectrekening heeft geen budgettair karakter, maar wordt gebruikt voor het innen en uitbetalen van alle met T2S-kosten verband houdende vooruitbetalingen, termijnen en terugbetalingen, alsook van T2S-gebruiksvergoedingen.
 10. In hun brief van 20 maart 2006 verklaarden de Tsjechische autoriteiten dat zij de sluitingssteun van 4152500 CZK (140000 EUR) ter dekking van de ontslagvergoedingen aan werknemers van de gesloten oven niet zouden uitbetalen, omdat TŽ haar bedrijfsstrategie had gewijzigd.
 11. Op grond van de overeenkomst tussen het ministerie van Financiën en het ambtenarenpensioenfonds, ondertekend in oktober 2003, zal de Schatkist, namens Sementsverksmiðjan hf., de door het bedrijf verschuldigde bedragen aan het pensioenfonds uitbetalen.
 12. Ten aanzien van de aard en de rol van Cassa Conguaglio stelt Italië dat dit vooral een technische tussenpersoon is, waarvan de rol zich beperkt tot het innen en uitbetalen van gelden.
 13. De omvang van de steun zoals die hiervoor is vastgesteld, dient derhalve teruggevorderd te worden voor de periode vanaf het uitbetalen van de lening tot aan de aflossing door HSY.
 14. Dit komt doordat het deel van de bijdrage dat de werknemer moet betalen, een verplichting van de werknemer (en niet van de werkgever) vormt, zelfs indien de werkgever het aan ZUS moet uitbetalen.
 15. Die lidstaten kunnen uiterlijk op 15 oktober 2006 de som uitbetalen van de uitgaven die zij de Commissie overeenkomstig artikel 16, lid 1, onder a) en b), van die verordening hebben meegedeeld.