Betekenis van:
uitkeren

uitkeren
Werkwoord
 • in geld geven; loon betalen
"[dividenden] uitkeren aan [de aandeelhouders]"
"een schadevergoeding uitkeren"

Synoniemen

Hyperoniemen

uitkeren
Werkwoord
 • betalingen verzorgen, meestal door een instantie aan individuen
"Zij kregen hun werkloosheidsgeld niet uitgekeerd."

Voorbeeldzinnen

 1. Derhalve bestaat er geen algemene wettelijke bepaling die vereist dat publieke organen dividend uitkeren.”
 2. NK diende vanaf 2004 winstgevend te zijn en zou haar winst aan KH uitkeren,
 3. De lidstaten moeten de inkomsten van de projecten met behulp van juridisch bindende instrumenten uitkeren.
 4. Publieke organen die dividend uitkeren, zoals Landsvirkjun bijvoorbeeld, hebben daartoe een bijzondere wettelijke verplichting.
 5. Dit bedrag werd in de jaren 2000 tot 2002 aan verzekeringsmaatschappijen betaald die de pensioenen uitkeren.
 6. De methode voor het uitkeren van compensatiebetalingen voor gestrande kosten is dan ook verenigbaar met de methode voor gestrande kosten.
 7. In het kader van deze steunregeling kan de staat in de periode 2002-2006 voorschotten aan begunstigde ondernemingen uitkeren.
 8. in het geval van juridische entiteiten, zoals stichtingen, en van juridische constructies, zoals trusts, die gelden beheren of uitkeren:
 9. De Staat kan trouwens niet op enige vergoeding in de vorm van dividenden rekenen, omdat France Télécom heeft aangekondigd geen dividend te zullen uitkeren.
 10. De onderneming had de laatste vier jaar verlies geleden, had een zeer geringe omzet, kon geen dividend uitkeren en bevond zich in een precaire financiële situatie.
 11. In plaats daarvan zou HSW enkel eventuele dividenden moeten uitkeren aan de aandeelhouders (waaronder het ARP) ingeval er winst te verdelen is.
 12. Noch de huisvestingswet noch wet nr. 97/1993 bevatten enige wettelijke bepaling op grond waarvan het HFF of zijn voorlopers dividend moesten uitkeren.
 13. Volgens de Sloveense autoriteiten was de reden daarvoor onder meer de vertraging bij het uitkeren van de staatssteun en het feit dat de exploitatieresultaten slechter uitvielen dan verwacht.
 14. Bijgevolg wordt het garantiebedrag verminderd met de jaarlijkse winst van BB, voor zover deze niet noodzakelijk is voor het uitkeren van preferente dividenden.
 15. Dat volgt uit de algemene beginselen van het IJslands publiek recht, die niet vereisen dat overheidsinstellingen, die zijn georganiseerd zoals het HFF, dividend uitkeren [27].