Betekenis van:
terugzending

terugzending (de ~ | meervoud terugzendingen)
Zelfstandig naamwoord
 • het sturen naar waar het vandaan kwam
"de terugzending van vluchtelingen naar het land van herkomst"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. Terugzending
 2. Terugzending van exemplaar 5
 3. Terugzending van exemplaar 5.
 4. Terugzending van de gegevens
 5. Terugzending in verband met bewerking en opwerking
 6. De bevoegde autoriteiten verzetten zich niet tegen de terugzending van afvalstoffen van een illegale overbrenging.
 7. KOPIE voor terugzending door de douane aan de instantie van afgifte (*)
 8. Terugzending naar aanleiding van niet vergunde overbrenging en niet aangegeven radioactief afval
 9. onder de in artikel 12 beschreven omstandigheden, indien de terugzending op dezelfde voorwaarden en met dezelfde specificaties wordt verricht.
 10. de uitdrukkelijke toestemming voor terugzending van de zending in kwestie onder vermelding van de code van de zending;
 11. Handtekening van de verantwoordelijke ambtenaar van de autoriteit van het APB of, gedurende de in artikel 17 bedoelde overgangsperiode, van het controlepunt in geval van „Terugzending”.
 12. Een lidstaat die voor een bepaalde overbrenging toestemming voor doorvoer heeft verleend, mag in de volgende gevallen toestemming voor terugzending niet weigeren:
 13. Het adres van de inrichting van bestemming in geval van „Terugzending”, „Vernietiging”, „Verwerking” en „Gebruik voor ander doel” moet in vak II.7. worden vermeld.
 14. het verzamelen van de reisdocumenten (waaronder, indien van toepassing, van een kennisgeving van weigering) van de diplomatieke of consulaire post en de terugzending daarvan aan de aanvrager.
 15. Het adres van de inrichting van bestemming in geval van „Terugzending”, „Vernietiging”, „Verwerking” en „Gebruik voor ander doel” moet in vak II.18 worden vermeld.