Betekenis van:
titularis

titularis (de ~ | meervoud titularissen)
Zelfstandig naamwoord
 • sporter die vast in een team zit
"Antwerp moet vanavond drie titularissen missen"

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Titularis (naam, volledig adres en lidstaat): …
 2. het toegekende voordeel terugvorderen van de titularis van het steuncertificaat;
 3. In het Nederlands aan de titularis geretrocedeerd op …
 4. de naam en het adres van de titularis van het certificaat,
 5. de naam en het adres van de titularis van het certificaat;
 6. het op naam van de titularis opgestelde vervoersdocument voor de betrokken dieren,
 7. Voor de producten van GN-code 1701 moet de titularis een aanvullende zekerheid stellen, als:
 8. het op naam van de titularis opgestelde vervoersdocument voor de betrokken dieren;
 9. het toegekende voordeel terugvorderen van de titularis van het invoer-, vrijstellings- of steuncertificaat,
 10. het toegekende voordeel terugvorderen van de titularis van het invoer-, vrijstellings- of steuncertificaat;
 11. kopie nr. 8 van formulier IM 4, met in vak 8 uitsluitend de naam en het adres van de titularis.
 12. Als de oorspronkelijke titularis van het invoercertificaat niet in staat is dit bewijs te leveren, moet een boete worden betaald.
 13. het origineel van de betrokken handelsfactuur of een gewaarmerkte kopie daarvan die aan de titularis is gericht door de verkoper of diens vertegenwoordiger, beiden gevestigd in het derde land van uitvoer, en het bewijs van betaling daarvan door de titularis, of de opening door de titularis van een onherroepelijk documentair krediet ten gunste van de verkoper,
 14. De titularis van een certificaat kan verzoeken om wijziging van de GN-code waarvoor het certificaat is afgegeven, mits:
 15. kopie nr. 8 van formulier IM 4, met in vak 8 uitsluitend de naam en het adres van de titularis.