Betekenis van:
toeleggen

toeleggen
Werkwoord
 • extra geven
"[veertigduizend gulden] toeleggen op [de organisatie]"
"erop toe moeten leggen"

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Op deze manier zal BAWAG-PSK zich weer toeleggen op haar kernactiviteiten.
 2. Zij zal zich alleen op de retailmarkt van het Verenigd Koninkrijk toeleggen.
 3. Alle vormen van innovatie faciliteren. Hiertoe moeten de lidstaten zich toeleggen op:
 4. zich tevens toeleggen op de ontwikkeling van nieuwe technologieën en nieuwe markten.
 5. Een andere producent die na het onderzoektijdvak zijn productie echter heeft gestaakt en zich is gaan toeleggen op de import.
 6. Na de herstructurering zal MobilCom zich vooral toeleggen op de activiteiten op het gebied van de mobiele telefonie/dienstverlening.
 7. Ondanks het feit dat de EG-bedrijfstak, om winstgevend te blijven, zich meer op de productie van gespecialiseerde producten is gaan toeleggen, heeft hij toch verliezen gemaakt.
 8. Volgens UOP kunnen de O&O-activiteiten voor de industrieën die zich toeleggen op raffinage- en petrochemische processen volgens drie fasen worden ingedeeld:
 9. Een aantal van deze voormalige producenten heeft hun hoofdactiviteiten gewijzigd en zijn zich gaan toeleggen op de import van of handel in het betrokken product.
 10. Bestaan er speciale opleidingen voor instanties en personen die zich toeleggen op de procedures voor het verlenen van vergunningen en het certificeren van installaties voor hernieuwbare energie?
 11. de levering van goederen, bestemd voor de bevoorrading van de luchtvaartuigen welke worden gebruikt door luchtvaartmaatschappijen die zich hoofdzakelijk op het betaalde internationale vervoer toeleggen;
 12. luchtvaartuigen met een totaal opstijggewicht van meer dan 1550 kg, met uitzondering van luchtvaartuigen welke door luchtvaartmaatschappijen worden gebruikt die zich hoofdzakelijk toeleggen op het betaalde internationale vervoer.
 13. De deskundigengroep dient subgroepen te kunnen vormen die zich op één bepaald onderwerp toeleggen, zodat de werkzaamheden eenvoudiger en sneller kunnen verlopen.
 14. Zonder een tweede start- en landingsbaan kan de luchthaven van Leipzig niet als luchtvrachthub functioneren en zich niet, zoals in de overwegingen 71 e.v. werd beschreven, toeleggen op de nichemarkt van het expresvrachtverkeer.
 15. Terwijl sommige gespecialiseerde winkels zich op bepaalde soorten toeleggen, verkoopt de grote meerderheid van de distributeurs (schoenwinkels, grootwarenhuizen, supermarkten) de verschillende soorten schoeisel om hun klanten een ruime keuze te bieden.