Betekenis van:
toewijzen

toewijzen
Werkwoord
 • verlenen
"iemand een schadevergoeding toewijzen"
"[een kind] aan [de vader] toewijzen"

Synoniemen

Hyperoniemen

toewijzen
Werkwoord
 • goederen of fondsen een bestemming geven
"De andere partij kreeg ook een deel van de opbrengst toegewezen."

Voorbeeldzinnen

 1. opnieuw toewijzen van een geschrapte „if_id” aan een nieuw beleggingsfonds
 2. Bepalingen voor het toewijzen van een Afkorting Voertuig Exploitant
 3. Deze resultaten worden benut bij het ontwerpen van programma's en het toewijzen van middelen.
 4. zij moeten orders die in naam van cliënten worden uitgevoerd, onmiddellijk correct registreren en toewijzen;
 5. De lidstaten kunnen de premierechten binnen de grenzen van hun nationale reserve toewijzen aan de landbouwers.
 6. Binnenluchtverontreinigende stoffen in schoolomgevingen systematisch in kwantitatieve termen aan specifieke bronnen toewijzen.
 7. De in punt 2.8. bedoelde gebieden mogen alle interconnectiecapaciteit via „day-ahead”-toewijzing toewijzen.
 8. De in punt 2.8. bedoelde gebieden mogen alle interconnectiecapaciteit via „day-ahead”-toewijzing toewijzen.
 9. Daarnaast was de raad onder andere ook verantwoordelijk voor het toewijzen van middelen aan ontwikkelaars van sociale woningbouw.
 10. Wanneer de infrastructuur geen dienstregelingspad kan toewijzen, moet hij dit bericht verzenden met de vermelding „Geen alternatieven beschikbaar”.
 11. Investbx zal een transactiecoördinator toewijzen aan elke KMO die besluit via dit instrument middelen aan te trekken.
 12. toewijzen en beheren van de toegang van derde partijen, zodanig dat niet gediscrimineerd wordt tussen systeemgebruikers of groepen van systeemgebruikers;
 13. toewijzen van alle taken die niet specifiek aan een van de organen van de gemeenschappelijke onderneming ENIAC zijn toegewezen;
 14. toewijzen van alle taken die niet specifiek aan een van de organen van de gemeenschappelijke onderneming Artemis zijn toegewezen;
 15. Een en dezelfde instantie kan dit nummer niet meer toewijzen aan een ander onder dit reglement vallend productiebedrijf.