Betekenis van:
transportmiddel

transportmiddel (het ~ | meervoud transportmiddelen)
Zelfstandig naamwoord
 • middel van vervoer
"de auto is nog steeds het meest gebruikte transportmiddel in het personenvervoer"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. Nakil Vasıtası (Identificatie transportmiddel)
 2. Container, niet op andere wijze omschreven als transportmiddel CN
 3. elke zending moet worden uitgevoerd in een door de bevoegde autoriteit verzegeld transportmiddel en de zegels moeten op het punt waar zij de nieuwe lidstaat verlaten, worden geverifieerd.
 4. „supergeleidende” elektrische apparatuur (roterende apparatuur en transformatoren), speciaal ontworpen of samengesteld om geïnstalleerd te worden in een transportmiddel voor militaire grond-, zee-, lucht-, of ruimtetoepassing, en in staat om te werken terwijl zij in beweging is.
 5. Door erkende CTF's afgegeven verklaringen bevatten niet alleen de passende informatie die nodig is om de betrokken levering te identificeren en bijzonderheden betreffende het transportmiddel, en de data van aankomst en lossing, maar ook een beschrijving van de controles die zijn uitgevoerd en de methodes die zijn toegepast om de identiteit en het gewicht van de gecertificeerde producten te verifiëren.
 6. In dit hoofdstuk wordt onder „zending” verstaan een aantal dieren van hetzelfde type waarvoor één gezondheidscertificaat of -document is afgegeven, die met hetzelfde transportmiddel worden vervoerd, die zijn verzonden door één enkele afzender en die afkomstig zijn uit hetzelfde land van uitvoer of deel daarvan en dezelfde bestemming hebben.
 7. voor via de handel geleverde calciumcarbonaten als vulstof wordt de relevante geografische markt bepaald door de afstand tussen de minerale installatie en de locatie van de klant, die kan variëren tussen 400 km en maximaal 2000 km afhankelijk van de installatie, het product en het transportmiddel;
 8. In afwijking van artikel 52, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1272/2009 wordt het product ter beschikking van de marktdeelnemers gesteld op pallets op het laadperron van de opslagplaats of, in voorkomend geval, op pallets die op het transportmiddel zijn geladen, als het om een vrachtwagen of een spoorwegwagon gaat.
 9. In afwijking van artikel 42, lid 1, onder e), van Verordening (EU) nr. 1272/2009 bevat de inschrijving de prijs in euro voor het product, geleverd op pallets op het laadperron van de opslagplaats, of, in voorkomend geval, geleverd op pallets die op het transportmiddel zijn geladen, als het om een vrachtwagen of een spoorwegwagon gaat.
 10. apparatuur, speciaal ontworpen of samengesteld om geïnstalleerd te worden in een transportmiddel voor militaire grond-, zee-, lucht- of ruimtetoepassing, en in staat om te werken terwijl zij in beweging is en om temperaturen te produceren of te handhaven lager dan 103 K (– 170 °C);