Betekenis van:
tred

tred (de ~ | meervoud treden)
Zelfstandig naamwoord
 • gang; manier van lopen
"met vaste tred"
"gelijke tred houden met [iets/iemand]"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

tred
Zelfstandig naamwoord
 • het regelmatig treden, lopen
"Toen hij zich realseerde dat het al laat was, versnelde zich zijn tred."

Voorbeeldzinnen

 1. Deze ontwikkeling houdt gelijke tred met de toename van de kosten van het levensonderhoud.
 2. Ervoor zorgen dat de strategie om de informele economie te bestrijken gelijke tred houdt met de ontwikkelingen in de sector.
 3. Het rendement van investeringen, uitgedrukt als de winst in procenten van de netto boekwaarde van de investeringen, bleek gelijke tred te houden met de winstgevendheid.
 4. Er wordt op gewezen dat de productie geen gelijke tred hield met het verbruik in de EG dat in de beoordelingsperiode met 24 % steeg.
 5. Het is cruciaal dat de ontwikkeling van de arbeidskosten per eenheid product gelijke tred houdt met die van de belangrijkste handelspartners.
 6. Hiertoe moet verdere verslechtering van het externe concurrentievermogen worden voorkomen door te waarborgen dat loonstijgingen gelijke tred houden met de productiviteit.
 7. Terwijl de werkgelegenheid (en bijgevolg de capaciteit) over het algemeen in gelijke tred met de productie afnam, bleef de bezettingsgraad gedurende de hele periode min of meer ongewijzigd.
 8. De gemiddelde werkgelegenheidskosten per werknemer (lonen) hielden zelfs geen gelijke tred met de inflatie, maar bleven tijdens de periode in kwestie stabiel.
 9. De gemiddelde arbeidskosten per werknemer stegen met 7%, namelijk van 26770 euro tot 28638 euro en hielden dus gelijke tred met de consumentenprijzen.
 10. Maar omdat het productievolume geen gelijke tred hield met de marktgroei, nam de bezettingsgraad tijdens de analyseperiode af met 9 % en de productiviteit met 11 %.
 11. De prijzen bij uitvoer uit Belarus naar andere markten bleken in het algemeen gelijke tred te hebben gehouden met die bij uitvoer naar de EU.
 12. De rentabiliteit van de bedrijfstak van de Gemeenschap is immers tot 2004 gestegen, ook al wordt normaal gesproken een hogere winst (meer dan 10 %) verwacht om de bedrijfstak in staat te stellen gelijke tred te houden met de technologische ontwikkelingen.
 13. Aangezien de prijzen van de bedrijfstak van de Gemeenschap geen gelijke tred konden houden met deze stijging van de productiekosten doordat prijsverhogingen niet mogelijk waren als gevolg van de gesubsidieerde invoer, daalde de winstgevendheid van de bedrijfstak van de Gemeenschap.
 14. Tussen 2005/2006 en 2006/2007 hield de stijging van de totale overheidsuitgaven gelijke tred met de nominale bbp-groei, al waren de kapitaaluitgaven lager en de lopende uitgaven hoger dan in het convergentieprogramma van december 2006 was verwacht.
 15. Deze prijzen werden echter gedrukt en konden zelfs geen gelijke tred houden met de enorme stijging van de grondstofprijzen, wat wordt aangetoond door de grote verliezen van de bedrijfstak van de Gemeenschap.