Betekenis van:
uitdrukking

uitdrukking (de ~ | meervoud uitdrukkingen)
Zelfstandig naamwoord
 • het zich uiten
"zijn uitdrukking vinden in [iets]"
"tot uitdrukking (laten) komen"

Hyperoniemen

Hyponiemen

uitdrukking
Zelfstandig naamwoord
 • door drukken of persen ontdoen van vocht
"Toen de moeder van Henk het doorweekte en bevuilde overhemd zag, trachtte zij door middel van uitdrukking het zwaar aangetaste kledingstuk voor te bereiden op de vuilnisbak."
uitdrukking
Zelfstandig naamwoord
 • een verbinding van woorden met een betekenis
"De uitdrukking "oude koeien uit de sloot halen" moet men niet letterlijk opnemen."
uitdrukking
Zelfstandig naamwoord
 • het geheel van menselijke expressie van de innerlijke beleving (o.a. gelaatsuitdrukking, intonatie van het stemgeluid e.d.)
"Haar verstomde uitdrukking sprak boekdelen."
uitdrukking
Zelfstandig naamwoord
 • het uitdrukken, uiting
"Als acteur moet men de uitdrukking van allerlei gevoelens goed onder de knie hebben."
uitdrukking (de ~)
Zelfstandig naamwoord
 • gelaatsuitdrukking; karakteristieke gelaatstrek
"een gezicht vol/zonder uitdrukking"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Jullie kennen de uitdrukking, dat we oogsten wat we zaaien. Ik heb de wind gezaaid en hier is mijn storm.
 2. Het allerbeste wordt het allerslechtste als het in zijn tegendeel omslaat", bijvoorbeeld op zedelijk of religieus gebied, te vergelijken met de Engelse uitdrukking "The sweetest wine makes the sharpest vinegar
 3. Uitdrukking
 4. Berekening en uitdrukking van de resultaten
 5. De uitdrukking „plat beeldscherm” omvat geen kathodestraalbuistechnologie.
 6. worden met de uitdrukking „oorspronkelijke Verdragen” bedoeld:
 7. De uitdrukking „standaardformaat gehele kazen” is van toepassing op kazen:
 8. De uitdrukking „stedelijk afval” heeft echter geen betrekking op:
 9. indien het voorwerp crocidoliet bevat, moet de uitdrukking „bevat asbest” van de standaardtekst worden vervangen door de volgende uitdrukking: bevat „crocidoliet/blauwe asbest”.
 10. De uitdrukking „in hele vorm met standaardgewicht” is van toepassing op kazen:
 11. Deze ontwikkelingen dienen in bijlage II bij deze verordening tot uitdrukking te komen.
 12. worden met de uitdrukking „Instellingen” bedoeld de bij de oorspronkelijke Verdragen opgerichte Instellingen.
 13. worden met de uitdrukking „Instellingen” bedoeld de bij de Grondwet opgerichte Instellingen.
 14. Dit komt tot uitdrukking in de voorwaarden die in de desbetreffende goedkeuringsbeschikking worden genoemd.
 15. Welke gedragspatronen tot uitdrukking komen, en in welke mate, verschilt aanzienlijk van stam tot stam.