Betekenis van:
uitleveren

uitleveren
Werkwoord
  • een verdachte overleveren
"iemand uitleveren aan ['het westen'/'Duitsland'/'de Duitsers']"
"een verdachte uitleveren"

Hyperoniemen

uitleveren
Werkwoord
  • een gevangene in handen van een andere autoriteit overdragen
"De moordenaar werd niet aan de Verenigde Staten uitgeleverd omdat dit land de doodstraf kent."

Voorbeeldzinnen

  1. De lidstaten kunnen alleen een uitzondering maken voor de gevallen waarin een volgend asielverzoek overeenkomstig de artikelen 32 en 34 niet verder zal worden behandeld of wanneer zij een persoon zullen overdragen of uitleveren, naar gelang van het geval, aan hetzij een andere lidstaat uit hoofde van verplichtingen overeenkomstig een Europees aanhoudingsbevel [6] of anderszins, hetzij een derde land of internationale strafhoven of tribunalen.