Betekenis van:
aanreiken

aanreiken
Werkwoord
 • in handen geven; in handen geven; aanreiken
"iemand een boek aanreiken"
"instrumenten aanreiken"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

aanreiken
Werkwoord
 • overreiken, iemand iets aangeven

Voorbeeldzinnen

 1. het identificeren van de nodige acties op Europees niveau en het aanreiken van een basis hiervoor;
 2. De producten die moeten worden beoordeeld, kunnen echter heel specifiek zijn waardoor deze bronnen niet de nodige informatie kunnen aanreiken.
 3. Deze moeten hulpmiddelen aanreiken voor de beoordeling van het veiligheidsniveau en de prestaties van de exploitanten op het niveau van de Unie en in de lidstaten.
 4. Deze moeten hulpmiddelen aanreiken voor de beoordeling van het veiligheidsniveau en de prestaties van de exploitanten op communautair niveau en in de lidstaten.
 5. Dit komt omdat deze richtsnoeren 4 niveaus van ernst van de verwonding aanreiken, terwijl de originele methode (zie Inleiding) er 5 heeft.
 6. Een volledig operationele en geloofwaardige verificatieregeling van het CTBT zal de internationale gemeenschap betrouwbare, onafhankelijke middelen aanreiken waarmee erop kan worden toegezien dat deze norm wordt nageleefd.
 7. zal de instrumenten en proefsystemen aanreiken waarmee kan worden bereikt dat multilaterale organisaties, missies en staten in Afrika en andere regio’s meer verdachte SALW-transporten door de lucht beletten;
 8. Dit heeft geleid tot uiteenlopende resultaten en discussies, maar heeft ook aangezet tot het nadenken over wat de beste praktijk zou zijn.De doelstelling van deze risicobeoordelingsrichtsnoeren is daarom het verbeteren van deze situatie, en, in het kader van de richtlijn inzake algemene productveiligheid [25], het aanreiken van een transparante en handige methode die de bevoegde autoriteiten van de lidstaten kunnen toepassen om de risico's van niet voor voeding bestemde consumentenproducten te beoordelen.
 9. Opleiding van nationale instanties voor het gebruik van een instrument voor elektronische opgave: cursussen en bewustmakingsworkshops op regionaal of subregionaal niveau zullen personeel van de nationale autoriteiten de instrumenten en de kennis aanreiken voor het verzamelen, onderhouden en analyseren van informatie over de productie, verwerking en het gebruik van chemische stoffen voor tweeërlei gebruik en zullen het personeel leren nauwkeurige en tijdige opgaven in te dienen en mogelijke dreigingen en/of proliferatie-activiteiten op te sporen.
 10. Deze instantie dient zich ook bezig te houden met de follow-up van het verloop en het resultaat van projecten op inrichtingsniveau, het bevorderen van een dierenwelzijnsgericht klimaat en het aanreiken van instrumenten voor de praktische toepassing en tijdige implementatie van de nieuwste technische en wetenschappelijke ontwikkelingen in samenhang met de beginselen van vervanging, vermindering en verfijning, teneinde de dieren een optimale levensloop te bieden.