Betekenis van:
uitsluiten

uitsluiten
Werkwoord
 • buitensluiten, niet toelaten
"iemand van deelname uitsluiten"

Synoniemen

Hyperoniemen

uitsluiten
Werkwoord
 • niet langer tot de mogelijkheden rekenen
"We kunnen hem vanwege zijn alibi gevoeglijk uitsluiten als verdachte."
uitsluiten
Werkwoord
 • toegang of deelname ontzeggen
"Verwanten van degenen die dit organiseren zijn van deelname uitgesloten."
uitsluiten
Werkwoord
 • uitsluiten; uitzonderen
"uitsluiten dat ..."
"dat is uitgesloten"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Ik kan dat niet uitsluiten.
 2. Het Eurosysteem kan bepaalde activa uitsluiten van gebruik bij monetairebeleidstransacties.
 3. Lidstaten kunnen van de uitvoeringsmaatregelen bij deze richtlijn uitsluiten:
 4. Omstandigheden die het bestaan van steun uitsluiten — Punt 17.4, lid 2, van de richtsnoeren staatssteun
 5. De lidstaten mogen echter de volgende categorieën niet van de werkingssfeer van deze richtlijn uitsluiten:
 6. De ECB kan gegadigden of inschrijvers te allen tijde van deelneming uitsluiten indien:
 7. De ECB kan gegadigden of inschrijvers te allen tijde van deelneming uitsluiten indien:
 8. De in deze verordening vervatte maatregelen mogen de toekenning van andere stimulansen of beloningen niet uitsluiten.
 9. De normale waarde werd aangepast door het uitsluiten van de waarde van een eventuele afdrukinterface.
 10. De nationale wet- en regelgeving kan aansprakelijkheid van de reder uitsluiten ten aanzien van:
 11. De Commissie kon derhalve niet uitsluiten dat de kapitaalverhoging staatssteun vormde.
 12. Een kleine verandering aan het ontwerp van de sluiting kan het risico uitsluiten en verdere actie is dan overbodig.
 13. Ze mogen echter geen hele categorie instrumenten uitsluiten op de grond dat de betrokken bedragen erg klein zijn.
 14. De lidstaten kunnen nog andere handelingen van de toepassing van de in lid 1, punt l), geregelde vrijstelling uitsluiten.
 15. Voorts kon de Commissie om de volgende redenen niet uitsluiten dat aan GRAWE een economisch voordeel was toegekend: