Betekenis van:
unanimiteit

unanimiteit (de ~)
Zelfstandig naamwoord
 • overeenstemming; eensgezindheid
"unanimiteit over [de uitsluiting van deelname]"
"bij unanimiteit [beslissen]"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. De besluiten van het Comité worden bij unanimiteit genomen.
 2. Besluiten van de Raad van bestuur krachtens lid 3, onder a), vereisen unanimiteit.
 3. Om het vereiste van unanimiteit of van een meerderheid van vier vijfde in de toekomst niet langer van toepassing te laten zijn op de wijziging van een bepaling van het Reglement van Uitvoering, is unanimiteit vereist.
 4. Er wordt aangenomen dat een besluit bij unanimiteit is genomen als geen enkel lid een tegenstem uitbrengt.
 5. Andere aangelegenheden waarover in het Comité geen unanimiteit bestaat, kunnen worden doorverwezen naar het Permanent Comité van de EVA-staten.
 6. Wanneer — zoals in het onderhavige geval — unanimiteit is overeengekomen, geldt de voornoemde regel niet, aangezien die de rechten van een minderheidsaandeelhouder alleen zou beschermen, maar niet zou beperken.
 7. In het Reglement van Uitvoering kan worden bepaald dat sommige bepalingen van het Reglement van Uitvoering uitsluitend bij unanimiteit of uitsluitend met een meerderheid van vier vijfde kunnen worden gewijzigd.
 8. In zijn vergadering op 5 en 6 juni 2008 hechtte de Raad zijn goedkeuring aan politieke richtsnoeren waarin werd vastgesteld dat er over de voorgestelde verordening geen unanimiteit was en dat onoverkomelijke moeilijkheden beletten die unanimiteit toen en in de afzienbare toekomst te bewerkstelligen.
 9. Om het vereiste van unanimiteit of van een meerderheid van vier vijfde in de toekomst van toepassing te laten zijn op de wijziging van een bepaling van het Reglement van Uitvoering, is een meerderheid van vier vijfde vereist.
 10. wat besluiten betreft die wijzigingen behelzen van Verordening (EG) nr. 6/2002 of enig ander besluit van de Raad waarvoor unanimiteit noodzakelijk is, wordt het standpunt van de Gemeenschap op voorstel van de Commissie met eenparigheid van stemmen door de Raad vastgesteld;