Betekenis van:
vaststaan

vaststaan
Bijvoeglijk naamwoord
  • onbetwist zijn
"één ding staat vast"
"een besluit staat vast"

Hyperoniemen

vaststaan
Werkwoord
  • zeker zijn
"De investeringsmaatschappij trekt alleen geld uit voor projecten waarvan vast staat dat ze geld opbrengen."
vaststaan
Werkwoord
  • onveranderlijk zijn, onbeweegbaar stilstaan
"Uit uw woorden blijkt dat uw besluit vast staat."

Voorbeeldzinnen

  1. Dit niveau zal blijven vaststaan tot 2005; het herstructureringsplan is begin 2001 gepresenteerd.
  2. Dit is alleen mogelijk wanneer de inhoud van zowel de door de Commissie vast te stellen uitvoeringsmaatregelen als de nationale wetgeving tot omzetting van de richtlijn definitief vaststaan.
  3. De plaats van de producten in het derde land van herkomst, de eindgebruiker en de precieze plaats waar die zich bevindt, moeten duidelijk vaststaan.
  4. Opdat de bepalingen van deze richtlijn worden toegepast in plaats van die van Richtlijn 2004/17/EG of Richtlijn 2004/18/EG, moet vaststaan dat de opdrachten voor diensten in kwestie binnen het toepassingsgebied van deze richtlijn vallen.
  5. Conform punt 51, lid 2 zijn de voorschriften van punt 51, lid 1 van toepassing op bestaande heffingen, wanneer tegelijkertijd is voldaan aan de beide onderstaande verplichtingen: a) de betreffende heffing moet een aanzienlijke positieve bijdrage leveren aan de milieubescherming, en b) de uitzonderingen ten behoeve van de begunstigde ondernemingen moeten reeds vaststaan op het moment dat de heffing wordt aangenomen of moeten een noodzakelijke ingreep vormen, die voortkomt uit wezenlijke economische veranderingen die ondernemingen in een zeer moeilijke concurrentiepositie brengen.
  6. Ten slotte verduidelijkt het Frascati-handboek: „indien het voornaamste doel is om verdere technische verbeteringen aan te brengen in het product of proces, dan vallen de werkzaamheden onder de definitie van O&O. Indien daarentegen het product, het proces of de benadering grotendeels vaststaan en het voornaamste doel is om markten te ontwikkelen, preproductieplannen op te stellen of ervoor te zorgen dat een productie- of controlesysteem goed functioneert, dan zijn de werkzaamheden geen O&O.”.