Betekenis van:
vermengen

vermengen
Werkwoord
 • gemengd raken
"die rassen vermengen zich"
"zich met olie vermengen"

Hyperoniemen

Hyponiemen

vermengen
Werkwoord
 • een homogeen geheel doen vormen
"Hij vermengde de wijn met wat water."
vermengen
Werkwoord
 • een homogeen geheel gaan vormen
"Het water van deze twee rivieren vermengde zich niet zo snel en er was nog mijlenlang een donkere en een lichte baan zichtbaar."

Voorbeeldzinnen

 1. producten verkregen door het onderling vermengen van verschillende wassoorten;
 2. Zij moeten dan de zuivere biodiesel vermengen met minerale dieselbrandstof.
 3. mengvoeders uitsluitend verkregen door het vermengen van granen of hele vruchten;
 4. „inzameling”: het ophalen, sorteren en/of vermengen van afvalstoffen teneinde deze te vervoeren.
 5. Vermengen vóór een van de onder D1 tot en met D12 vermelde behandelingen
 6. Vermengen vóór een van de onder D1 tot en met D12 vermelde behandelingen
 7. mengen of vermengen voorafgaand aan een van de onder 5.1 en 5.2 vermelde behandelingen;
 8. Ondernemingen die geen zuivere biodiesel produceren maar inkopen om deze te vermengen, kunnen ook aanspraak maken op het belastingvoordeel.
 9. D 13 Vermengen voorafgaand aan een van de onder D 1 tot en met D 12 vermelde behandelingen [2]
 10. D 13 Vermengen vóór een van de onder D 1 tot en met D 12 vermelde behandelingen
 11. De term „ester” verwijst naar de esterificatie van plantaardige olie, namelijk het vermengen van de olie met alcohol.
 12. Verder bleek zuivere biodiesel te worden verkocht aan onafhankelijke ondernemingen, die deze biodiesel kochten of invoerden om die met minerale diesel te vermengen.
 13. de milieurisicofactoren zoals waterwegen, plaatsen waar in het wild levende dieren rusten en zich vermengen (inclusief trekroutes van in het wild levende vogels), de aanwezigheid van knaagdieren, de reeds langdurige aanwezigheid van de verwekker van aviaire influenza in het milieu;
 14. Om voor de onder i) van overweging 41 genoemde belastingfaciliteit voor biodieselmengsels in aanmerking te komen, moet een onderneming biodiesel en dieselbrandstof vermengen tot een product dat als brandstof of voor gebruik als brandstof wordt verkocht.
 15. Elke activiteit met betrekking tot het mengen, malen, vermengen, kalanderen, extruderen en vulkaniseren van natuurlijk of synthetisch rubber en alle nevenbewerkingen om natuurlijk of synthetisch rubber te bewerken tot eindproduct.