Betekenis van:
verontreinigen

verontreinigen
Werkwoord
 • besmetten; vuil worden
"'het milieu'/'de bodem'/'het grondwater'/'de lucht' verontreinigen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

verontreinigen
Werkwoord
 • ergens schadelijke en stoffen en vuiligheden inbrengen
"Door die olie overboord te gooien verontreinig je deze rivier."

Voorbeeldzinnen

 1. ander materiaal dat de hierboven genoemde voorwerpen kan verontreinigen.
 2. Stoffen die de lucht verontreinigen komen uit allerlei bronnen en activiteiten.
 3. Laat het water weglopen en droog het monster zonder het te verontreinigen.
 4. Beschrijving van de methode om het systeem te verontreinigen in de in punt 3.1 van bijlage 13 beschreven testprocedure: …
 5. Beschrijving van de methode om het systeem te verontreinigen in de in punt 3.1 van bijlage 13 beschreven testprocedure: …
 6. Motoren bestemd voor de voortstuwing van treinstellen wordt een NRTC toegepast voor de meting van gasvormige verontreinigen en verontreinigingen van deeltjes in fasen III A en III B.
 7. Motoren bestemd voor de voortstuwing van locomotieven wordt een NRTC toegepast voor de meting van gasvormige verontreinigen en verontreinigingen van deeltjes in fasen III A en III B.”;
 8. Beschrijving van de methode om het systeem te verontreinigen in de in VN/ECE-Reglement nr. 83, bijlage 13, punt 3.1, beschreven testprocedure: …
 9. Hieronder worden de volgende twee meetprincipes beschreven die in de NRTC-cyclus kunnen worden toegepast voor de evaluatie van de emissie van verontreinigen:
 10. een inventaris op te maken van de bronnen van vervuiling van menselijke of dierlijke oorsprong die het productiegebied zouden kunnen verontreinigen,
 11. Als de in lid 1 bedoelde lidstaten aanwijzingen hebben dat nitrosaminen worden gevormd en het drinkwater verontreinigen, nemen zij soortgelijke maatregelen als die bedoeld in artikel 1.
 12. De lidstaten zien erop toe dat ingevoerde producten afkomstig van aquacultuur, bestemd voor menselijke consumptie, de natuurlijke wateren op hun grondgebied niet verontreinigen.
 13. Evenwel garandeert dit verbod niet per definitie dat deze bestrijdingsmiddelen niet meer in producten aanwezig zijn, aangezien sommige bestrijdingsmiddelen het milieu verontreinigen en residuen ervan in de betrokken producten kunnen worden aangetroffen.
 14. IJs dat in contact komt met levensmiddelen of dat levensmiddelen zou kunnen verontreinigen moet worden gemaakt met drinkwater of, voor het koelen van visserijproducten in gehele staat, schoon water.
 15. Krachtens deze beschikking ingevoerde siervissen mogen niet worden uitgezet in viskwekerijen of andere installaties waaruit zij kunnen ontsnappen of van waaruit zij de natuurlijke wateren in de Gemeenschap anderszins kunnen verontreinigen.