Betekenis van:
verschuiven

verschuiven
Werkwoord
 • het proces van in contact met de grond zich voortbewegen
"Wegener merkte al op dat in de geologische tijdvakken van de aarde de continenten verschoven zijn."
verschuiven
Werkwoord
 • iets in contact met de grond doen voortbewegen
"Hij verschoof de tafel naar de andere kant van de kamer."
verschuiven
Werkwoord
 • verplaatsen door duwen; schuivend verplaatsen
"een kast verschuiven"

Synoniemen

Hyperoniemen

verschuiven
Werkwoord
 • stijgen; zich verplaatsen door te schuiven
"het hogedrukgebied verschuift langzaam naar het oosten"
"hun aandacht verschuift naar de meer praktische problemen"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. niet per ongeluk kunnen verschuiven, en tevens
 2. De afdichting tussen de tankdop en de vulpijp mag niet verschuiven.
 3. Naar verwachting zullen nieuwe risicokapitaalfondsen het accent steeds meer verschuiven naar grotere investeringen in gevestigde ondernemingen.
 4. ING kan het geïnjecteerde bedrag steeds verschuiven tussen ING Bank, ING Insurance en de holding.
 5. Risicokapitaalfondsen verschuiven het accent naar steeds grotere transacties en naar gevestigde ondernemingen.
 6. Terwijl risicokapitalisten het accent verschuiven naar grotere volumes, dienen zich geen nieuwe risicokapitaalverschaffers aan de onderkant van de markt aan.
 7. Door deze verschuiving zal dan weer de productie van haar concurrenten van de DSB- naar de „wholesale”-markt verschuiven.
 8. Bij het communautaire optreden in de westelijke Balkan dient het accent verder geleidelijk te verschuiven van wederopbouw naar pretoetredingssteun.
 9. Hun SRMC zouden daarmee niet zodanig worden veranderd dat daardoor hun positie binnen de SRMC-„ranking” zou gaan verschuiven.
 10. Bij het EU-optreden in de westelijke Balkan dient het accent verder geleidelijk te verschuiven van wederopbouw naar pretoetredingssteun.
 11. Het structurele deel of de carrosserie wordt stevig op de testbank bevestigd zodat het door de schok niet kan verschuiven.
 12. Met hun inbreng doen de privé-aandeelhouders niets anders dan het verschuiven van productie-installaties tussen ondernemingen van de groep.
 13. Enerzijds gebeurt dit door het zwaartepunt van de activiteiten te verschuiven van eigenhandel naar voor klanten uitgevoerde transacties.
 14. „schuifdeur” een deur die alleen kan worden geopend of gesloten door ze langs één of meer rechte of min of meer rechte rails te verschuiven; 2.8.
 15. Bijgevolg zal de steun de winst verschuiven naar de EVA-staten in de productmarkt waarop de steun betrekking heeft, en in de inputmarkten.