Betekenis van:
schuiven

schuiven
Werkwoord
 • verplaatsen door duwen; schuivend verplaatsen
"de schuld op iemand schuiven"
"iets/iemand terzijde schuiven"

Synoniemen

Hyperoniemen

schuiven
Werkwoord
 • opium roken
"opium schuiven"

Hyperoniemen

schuiven
Werkwoord
 • over de grond verplaatsen
"Hij schoof de doos in de richting van de deur."
schuiven
Werkwoord
 • (het verschuldigde bedrag) aan de rechthebbende doen toekomen, de kosten voldoen (van)
"wat schuift dat?"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

schuif (de ~ | meervoud schuiven)
Zelfstandig naamwoord
 • balk als afsluiting v.e. deur; grendel; grendel
"de schuif op [de deur] doen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

schuif (de ~ | meervoud schuiven)
Zelfstandig naamwoord
 • lade
"bij iemand in de bovenste schuif liggen"

Synoniemen

Hyperoniemen

schuif (de ~ | meervoud schuiven)
Zelfstandig naamwoord
 • werktuig om mee te schuiven
"met een schuif werd de sneeuw van het ijs geveegd"

Hyperoniemen

Hyponiemen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. Schuiven
 2. De containers moeten worden vastgezet om te voorkomen dat ze door de bewegingen van het vervoermiddel gaan schuiven.
 3. Containers moeten voor de aanvang van het transport aan het vervoermiddel worden vastgesjord zodat zij niet door de bewegingen van het vervoermiddel kunnen gaan schuiven.
 4. Wegvoertuigen en spoorwagons moeten voor de afvaart aan het schip worden vastgesjord zodat zij niet de door beweging van het schip kunnen gaan schuiven.
 5. Het voertuig bevat elementen die geschikt zijn om de verschillende categorieën afval erin op te slaan en bescherming bieden tegen schuiven, onopzettelijke verplaatsing en onbedoeld openen.
 6. Het zou de doelstelling van de THA zijn geweest om het financiële risico van verdere verliezen naar de overnemer door te schuiven.
 7. Wanneer er een opening is die het mogelijk maakt een blok van type 1 langs de stoelen te schuiven, worden de testblokken (twee blokken van type 1), na overleg tussen de technische dienst en de fabrikant, achter de stoelen geplaatst.
 8. De Commissie meent ook dat, in tegenstelling tot de vrees van een aantal derden, de concentratie er niet zal toe leiden dat de majors de auteursrechtenorganisaties terzijde schuiven aangezien er geen afdoende concrete bewijzen zijn voor een dergelijke strategie.
 9. De spoorwegonderneming moet er voor zorgen dat de lading en enigerlei ongebruikte stuwvoorzieningen op of in de voertuigen veilig wordt/worden vastgezet teneinde onnodig schuiven tijdens het vervoer te voorkomen.
 10. in het onderzoektijdvak lagen de grondstofprijzen lager, dat wil zeggen dat de bedrijfstak erin geslaagd was de druk op de prijzen in zekere mate door te schuiven naar de sectoren stroomopwaarts in de productieketen.
 11. Indien de 3-D H-machine de neiging vertoont om achteruit te schuiven, ga dan als volgt te werk: laat de 3-D H-machine achteruit glijden totdat een voorwaarts gerichte trekkracht op de T-staaf niet langer vereist is om de beweging af te remmen, d.w.z. totdat het zitdeel de rugleuning raakt.
 12. Indien de 3-D H-machine de neiging vertoont achteruit te schuiven, ga dan als volgt te werk: laat de 3-D H-machine achteruit glijden totdat niet langer een horizontale trekkracht naar voren op de T-staaf vereist is om de beweging af te remmen, d.w.z. totdat het zitdeel de rugleuning raakt.
 13. Indien de 3-D H-machine niet de neiging vertoont om achteruit te schuiven, ga dan als volgt te werk: schuif de 3-D H-machine naar achteren door een horizontale achterwaarts gerichte kracht op de T-staaf uit te oefenen totdat het zitdeel de rugleuning raakt (zie figuur 2 van aanhangsel 1).
 14. Indien de 3-D H-machine niet de neiging vertoont achteruit te schuiven, ga dan als volgt te werk: schuif de 3-D H-machine naar achteren door een horizontale achterwaarts gerichte kracht op de T-staaf uit te oefenen tot het zitdeel de rugleuning raakt (zie figuur 2 van aanhangsel 1 van deze bijlage).
 15. Behalve tafels en stoelen, die kunnen worden weggezet om ruimte te maken, moeten kasten en andere zware meubelstukken in openbare ruimten en langs ontsnappingswegen worden vastgezet, om te voorkomen dat ze bij het stampen en of slingeren van het schip gaan schuiven.