Betekenis van:
uitgeven

uitgeven
Werkwoord
 • laten doorgaan voor
"zich voor iemand/iets (anders) uitgeven"

Hyperoniemen

uitgeven
Werkwoord
 • in druk geven, doen drukken en verhandelen
"tijdschriften/boeken uitgeven"
"een postzegel uitgeven"

Synoniemen

Hyperoniemen

uitgeven
Werkwoord
 • geld spenderen
"geld uitgeven"
"geld uitgeven voor iets/iemand"

Hyperoniemen

Hyponiemen

uitgeven
Werkwoord
 • ''geld ~'': financiële middelen aanspreken
"Ik heb toch niet zo veel geld uitgegeven."
uitgeven
Werkwoord
 • een geschrift in drukvorm verspreiden
"Dit boek is al in 1934 uitgegeven."
uitgeven
Werkwoord
 • op de markt, in omloop brengen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. het uitgeven van de andere verplichte publicaties;
 2. De exploitant mag een vluchthandboek in afzonderlijke boekdelen uitgeven.
 3. De exploitant mag een vluchthandboek in afzonderlijke boekdelen uitgeven.
 4. Uitgeven en drukken, voor een vast bedrag of op contractbasis
 5. Andere diensten in verband met het uitgeven van software
 6. Anderzijds kan Poste debetkaarten (Postamat) en prepaid kaarten uitgeven.
 7. Uitgeven en drukken, voor een vast bedrag of op contractbasis
 8. Coördinatie op de markt voor het uitgeven van tijdschriften
 9. het ontwikkelen, onderhouden en bijwerken van zijn diensten van elektronisch uitgeven bestemd voor het publiek;
 10. een beleid voor het uitgeven van de basiseisen (de baseline) waaraan het systeem moet kunnen voldoen.
 11. de uitvoering van hun geplande uitgaven ongeacht de wijze van uitgeven;
 12. De bevoegde organen moeten de kaarten echter uiterlijk op 1 januari 2006 kunnen uitgeven.
 13. De instellingen kunnen hun niet-verplichte publicaties zonder de tussenkomst van het Bureau uitgeven.
 14. Voor instellingen die aandelen uitgeven, bevat het tussentijdse jaarverslag ook de belangrijkste transacties met verbonden partijen.
 15. In sommige landen kunnen OFI's verhandelbare instrumenten uitgeven die veel lijken op door MFI's uitgegeven schuldbewijzen.