Betekenis van:
betonen

betonen
Werkwoord
  • verzekeren; betuigen; dank etc. te kennen geven
"eer betonen aan iemand"
"iemand respect betonen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

betonen
Werkwoord
  • benadrukken; beklemtonen

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

  1. De Europese Unie heeft een Solidariteitsfonds van de Europese Unie („het fonds”) opgericht om solidariteit te betonen met de bevolking van door rampen getroffen regio's.
  2. Het is dan ook opportuun een Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (hierna „het EFG” genoemd) op te richten, dat toegankelijk is voor alle lidstaten, waarmee de Gemeenschap haar solidariteit kan betonen met werknemers die gedwongen worden ontslagen als gevolg van veranderingen in de wereldhandelspatronen.