Betekenis van:
benadrukken

benadrukken
Werkwoord
 • nadrukkelijk naar voren brengen
"de noodzaak van iets benadrukken"
"benadrukken dat er op dit ogenblik goed werk geleverd wordt"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

benadrukken
Werkwoord
 • extra aandacht leggen op iets
benadrukken
Werkwoord
 • het accentteken plaatsen

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. te benadrukken dat de staten die partij zijn opgave moeten doen van oproerbestrijdingsmiddelen;
 2. Griekenland en HSY benadrukken dat de leningsvoorwaarden op het betreffende moment gebruikelijk waren.
 3. Om dit punt te benadrukken, vestigen de Belgische autoriteiten de aandacht van de Commissie op:
 4. Wij willen echter benadrukken dat onze bezorgdheid met betrekking tot de situatie in uw land voortduurt.
 5. Zij benadrukken ook dat prijzen krachtens langlopende overeenkomsten altijd lager zullen zijn dan spotmarktprijzen.
 6. De Noorse autoriteiten zelf benadrukken dat de concurrentie van projecten van groot belang is.
 7. Zij benadrukken dat vaststaat dat de definitieve winstdelingsregeling nooit door een onafhankelijke deskundige is getoetst.
 8. De Britse autoriteiten benadrukken dat er geen steun aan KMO's of investeerders zal worden verleend.
 9. De Noorse autoriteiten benadrukken dat de concurrentie tussen de gegadigden en de kostenefficiëntie van de projecten van doorslaggevend belang zijn.
 10. De partijen benadrukken dat zij de PPA’s te goeder trouw zijn aangegaan in de marktomstandigheden zoals die indertijd golden.
 11. De Commissie wil benadrukken dat deze maatregelen volledig moeten worden afgeschaft, zodat de staatssteun die zij inhouden, ongedaan wordt gemaakt.
 12. Roemenië en Ford benadrukken dat de onderneming heeft besloten het totale bedrag aan steun tot 57 miljoen EUR te beperken.
 13. Zij benadrukken dat de verbintenis alleen met betrekking tot de huidige steun, wegens de bijzondere kenmerken daarvan, wordt aangegaan.
 14. De Commissie wenst te benadrukken dat deze conclusie niet los kan worden gezien van de bijzondere omstandigheden van deze zaak.
 15. Ten eerste benadrukken zij dat geen enkele dergelijke extra uitgave kan worden teruggevonden in de financiële memoranda van Tieliikelaitos.