Betekenis van:
onderstrepen

onderstrepen
Werkwoord
 • een streep onder een woord of passage zetten
"Hij had deze belangrijke zin onderstreept in zijn boek."
onderstrepen
Werkwoord
 • een streep zetten onder
"spelfouten onderstrepen"

Hyperoniemen

onderstrepen
Werkwoord
 • ''overdrachtelijk'': iets benadrukken
"Er werd onderstreept dat dit niet wenselijk was."
onderstrepen
Werkwoord
 • nadrukkelijk naar voren brengen
"onderstrepen dat het hier om een uitzondering gaat"
"een feit nog eens extra onderstrepen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. Deze gegevens onderstrepen de huidige trend op de Britse risicokapitaalmarkt.
 2. onderstrepen dat er een algemene ontwapening moet komen;
 3. Met name de technische samenwerkingsactiviteiten onderstrepen het belang van gebruikersgerichtheid en propageren de waarde van meerjarenprogramma’s.
 4. Het herstructureringsplan: De belanghebbenden onderstrepen de intrinsieke zwakke punten van het oorspronkelijke, door ABX voorgelegde herstructureringsplan.
 5. onderstrepen dat het beleid en de strategieën van de Verdragsstaten moeten aansluiten op deze bepalingen;
 6. Ubisoft, TIGA [4], GAME [5], APOM [6] en EGDF [7] onderstrepen dat videospelletjes volgens hen culturele producten zijn.
 7. De op het groenboek ontvangen reacties onderstrepen de meerwaarde van een gemeenschappelijk kader voor de bescherming van kritieke infrastructuur.
 8. Om deze waarborgen te onderstrepen, zijn zowel Polen als LNM desbetreffende verplichtingen aangegaan (zie punten 78 en 105).
 9. Een aantal belanghebbenden onderstrepen ook dat deze maatregel de productie van videospelletjes in de gehele Europese Gemeenschap zal kunnen stimuleren.
 10. De investeerders onderstrepen dat zij een door de Bank voorgestelde toetredingsovereenkomst zijn aangegaan met het doel fiscaal voordeel te genieten.
 11. In hun brief van 13 oktober 2000 onderstrepen de Italiaanse autoriteiten dat FINAGRA nooit reddings- en herstructureringsmaatregelen heeft uitgevoerd, hoewel de statuten daarin voorzien.
 12. onderstrepen dat de onverkorte naleving van alle bepalingen van het NPV door alle staten die partij zijn bij het NPV, absoluut noodzakelijk is;
 13. In dit verband is het nuttig te onderstrepen dat de enige lidstaat waarmee de regio Piemonte een gemeenschappelijke grens heeft Frankrijk is.
 14. Tot slot onderstrepen de Belgische autoriteiten dat „de NMBS na de privatisering van ABX WW vrijgesteld zal zijn van alle buiten de balans aangegane verbintenissen, garanties en patronaatsverklaringen.
 15. De werknemersvertegenwoordigers van Bull steunen het herstructureringsplan en onderstrepen het belang van de steun voor het voortbestaan van de onderneming en de bestaande jobs.