Betekenis van:
uitbrengen

uitbrengen
Werkwoord
 • kenbaar maken
"een stem uitbrengen"
"advies uitbrengen"

Hyperoniemen

Hyponiemen

uitbrengen
Werkwoord
 • doen verschijnen, bijvoorbeeld in druk
"Dit boek wordt volgende maand uitgebracht."
uitbrengen
Werkwoord
 • in druk geven, doen drukken en verhandelen
"een boek/cd/film uitbrengen"

Synoniemen

Hyperoniemen

uitbrengen
Werkwoord
 • (een boodschap) mondeling overbrengen
"geen woord uitbrengen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. het uitbrengen van advies over:
 2. Motivering en uitbrengen van het advies
 3. De wetenschappelijke adviesgroep kan advies uitbrengen over:
 4. verslag uitbrengen aan de raad van bestuur;
 5. uitbrengen van adviezen, rapporten en resoluties;
 6. Alle betrokken commissies kunnen advies uitbrengen.
 7. advies uitbrengen over het bijwerken van de onderzoeksagenda;
 8. een rapport uitbrengen over de situatie van het kind;
 9. verslag uitbrengen over de bewakingsactiviteiten ten behoeve van kruiscontroles.
 10. Deze onafhankelijke instantie moet jaarlijks bij de Commissie verslag uitbrengen.
 11. advies uitbrengen over strafrechtelijke aangelegenheden in verband met de politie;
 12. advies uitbrengen over strafrechtelijke aangelegenheden in verband met de politie.
 13. advies uitbrengen over de werkzaamheden van de gemeenschappelijke onderneming IMI;
 14. Procedure voor het uitbrengen van advies in de zin van artikel 122 van het EG-Verdrag
 15. Verslag uitbrengen over het effect van de nieuwe wetboeken van burgerlijke rechtsvordering en strafvordering