Betekenis van:
publiceren

publiceren
Werkwoord
 • bekend maken aan een doorgaans groot publiek via een bepaald medium
"Hij heeft het artikel laten publiceren in een krant."
publiceren
Werkwoord
 • in druk geven, doen drukken en verhandelen
"veel publiceren"
"een artikel/boek/tijdschrift publiceren"

Synoniemen

Hyperoniemen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. Software elektronisch publiceren
 2. Opstellen, bijwerken en publiceren van vertrouwenslijsten
 3. Verplichting om de rechterlijke beslissing te publiceren
 4. De Commissie zal de goedgekeurde bijgewerkte risicobeoordeling binnenkort publiceren.
 5. De transmissiesysteembeheerders moeten minstens de volgende gegevens publiceren:
 6. Diensten voor ontwikkeling van software voor elektronisch publiceren
 7. De Commissie zal een lijst van dergelijke algemene formuleringen publiceren.
 8. De Commissie zal daartoe een bericht publiceren op haar website.
 9. De lidstaten publiceren de referenties van deze nationale normen.
 10. Onverminderd lid 2 publiceren de lidstaten een beleidsverklaring inzake uitbestedingen die onder lid 2 vallen, dan wel verplichten ze de bevoegde autoriteiten een dergelijke verklaring te publiceren.
 11. Eurostat mag met passende ondersteuning kwantitatieve informatie naar regeling en details van de uitkeringen publiceren.
 12. Transmissiesysteembeheerders implementeren en publiceren niet-discriminerende en transparante mechanismen voor capaciteitsallocatie, welke
 13. LNG- en opslagsysteembeheerders implementeren en publiceren niet-discriminerende en transparante mechanismen voor capaciteitsallocatie welke:
 14. Het EASA zal relevante gedetailleerde instructies opstellen en publiceren als gedetailleerd begeleidend materiaal.
 15. De transmissiesysteembeheerder moet ook de relevante informatie publiceren die nodig is voor de grensoverschrijdende vereffeningsmarkt.