Betekenis van:
dampen

dampen
Werkwoord
 • damp afgeven
"staan te dampen"
"paarden dampen"

Synoniemen

Hyperoniemen

dampen
Werkwoord
 • damp, geur produceren
"Wacht tot de olie zo heet is, dat het dampt."
dampen
Werkwoord
 • roken; mbt. tabaksproducten; rokende verbruiken

Synoniemen

Hyperoniemen

damp (de ~ | meervoud dampen)
Zelfstandig naamwoord
 • nevel
"schadelijke damp"
"de damp slaat van [de paarden]"

Hyperoniemen

Hyponiemen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. Rook, gassen, dampen
 2. Bij het gebruik ontwikkelen zich gevaarlijke dampen.
 3. stoommachines en krachtwerktuigen voor andere dampen
 4. Ja, voornamelijk aan chemicaliën, stof, dampen, rook of gassen
 5. DRAAG HANDSCHOENEN EN ADEM DE DAMPEN NIET IN.
 6. op geschikte wijze verwarmen van de gegiste brij om de alcohol langzaam af te dampen;
 7. Daarnaast komen bij de verbranding van brandbaar materiaal geen giftige dampen vrij.
 8. Daarnaast komen bij de verbranding van brandbaar materiaal geen giftige dampen vrij.
 9. Geef voor gevaarlijke gassen, dampen of stof het te gebruiken type beschermende uitrusting aan, zoals:
 10. (De olie die wordt verkregen uit de condensatie van de dampen uit de warmtebehandeling van pek.
 11. gebruik van absorberend materiaal (bijvoorbeeld zand, kiezelgoer, zuurbindmiddel, universeel bindmiddel, zaagsel), gedeeltelijk wegvangen van gassen/dampen met water, verdunning.
 12. Preparaten die een stof bevatten waaraan de zin R67 is toegekend: Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken
 13. Werkzaamheden waarbij men wordt blootgesteld aan stof, dampen of nevels die vrijkomen bij roosting en elektroraffinage van nikkelsteen.
 14. Wel bevat dit artikel een bijkomende vereiste welke tot doel heeft te voorkomen dat er toxische dampen in de bestuurdersruimte terechtkomen.
 15. Wel bevat dit artikel een bijkomende vereiste welke tot doel heeft te voorkomen dat giftige dampen zich in de laadruimte opeenhopen.