Betekenis van:
vertoon

vertoon (het ~)
Zelfstandig naamwoord
 • het laten zien
"op vertoon van (iets)"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

vertoon
Zelfstandig naamwoord
 • het tonen of laten zien
"Op vertoon van je abonnement mag je de trein nemen."

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. De volgende bedragen zijn uitbetaald aan de werkloze op vertoon van deze verklaring:
 2. Toegang tot de zittingen van de Raad wordt uitsluitend verleend op vertoon van een door het secretariaat-generaal uitgereikte pas.
 3. het nummer van het (de) geldige reisdocument(en) op vertoon waarvan de houder de buitengrens mag overschrijden overeenkomstig het bepaalde in artikel 9, onder a).
 4. Druiven voor tafelgebruik, tabak en nitraat komen voor een gunstige tariefbehandeling in aanmerking op vertoon van een naar behoren geviseerd certificaat.
 5. Voor wat de uitkeringen bij ziekte betreft zal het ziekenfonds u, op vertoon van formulier E 303 dat u van het orgaan van de werkloosheidsverzekering kunt ontvangen, een formulier E 119 uitreiken.
 6. Reiskosten worden vergoed op vertoon van oorspronkelijke bewijsstukken binnen dertig kalenderdagen na de laatste dag van het vraaggesprek: kaartjes/tickets en rekeningen of, bij online reserveringen, de uitdraai daarvan en de instapkaart voor de heenreis.
 7. Hoewel in het kader van deze regeling vrijstelling van het bijzondere aanvullende recht gold op vertoon van een DEPB-vergunning, werd het aldus bespaarde bedrag niet verrekend met de in de vergunning verleende kredietpunten.
 8. Deze overeenkomst is van toepassing op producten van oorsprong uit de Gemeenschap die in Tunesië worden ingevoerd en op producten van oorsprong uit Jordanië die in de Gemeenschap worden ingevoerd, op vertoon van een van de volgende bewijzen van oorsprong:
 9. Op vertoon van een certificaat dat overeenstemt met het model in deze bijlage wordt een gunstige tariefbehandeling verleend in verband met de aard, de kwaliteit of de echtheid van de goederen voor:
 10. Voorafgaand aan het onderzoektijdvak, dat wil zeggen tot 31 maart 2002, kon op vertoon van een DEPB-vergunning het normale invoerrecht tot de nominale waarde van de vergunning gecompenseerd worden.
 11. De bepalingen van deze overeenkomst zijn van toepassing op producten van oorsprong uit de Gemeenschap die in Noorwegen worden ingevoerd en op producten van oorsprong uit Noorwegen die in de Gemeenschap worden ingevoerd, op vertoon van een van de volgende bewijzen van oorsprong:
 12. De bepalingen van deze overeenkomst zijn van toepassing op producten van oorsprong uit de Gemeenschap die in Egypte worden ingevoerd en op producten van oorsprong uit Egypte die in de Gemeenschap worden ingevoerd, op vertoon van een van de volgende bewijzen van oorsprong:
 13. De bepalingen van de overeenkomst zijn van toepassing op producten van oorsprong uit de Gemeenschap die in Israël worden ingevoerd, en op producten van oorsprong uit Israël die in de Gemeenschap worden ingevoerd, op vertoon van een van de volgende bewijzen van oorsprong:
 14. De bepalingen van deze overeenkomst zijn van toepassing op producten van oorsprong uit de Gemeenschap die in IJsland worden ingevoerd en op producten van oorsprong uit IJsland die in de Gemeenschap worden ingevoerd, op vertoon van een van de volgende bewijzen van oorsprong:
 15. De bepalingen van deze overeenkomst zijn van toepassing op producten van oorsprong uit de Gemeenschap die in Marokko worden ingevoerd en op producten van oorsprong uit Marokko die in de Gemeenschap worden ingevoerd, op vertoon van een van de volgende bewijzen van oorsprong: