Betekenis van:
vervoersonderneming

vervoersonderneming (de ~ | meervoud vervoersondernemingen)
Zelfstandig naamwoord
 • onderneming die zich bezighoudt met vervoer van personen en/of goederen

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

vervoersonderneming (de ~ | meervoud vervoersondernemingen)
Zelfstandig naamwoord
 • bedrijf dat goederen/mensen vervoert

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. AANSPRAKELIJHEID VAN DE VERVOERSONDERNEMING
 2. 4 exemplaar voor de algemene directie van de vervoersonderneming,
 3. „commerciële bemiddelaar”: particulier administratiekantoor, vervoersonderneming of reisbureau (touroperator of wederverkoper).
 4. 1 exemplaar voor de algemene directie van de vervoersonderneming,
 5. 2 exemplaar voor de nationale vertegenwoordiger van de vervoersonderneming in het station van bestemming,
 6. na afloop van de betrokken periode gedurende één jaar worden bewaard door de vervoersonderneming.
 7. De vervoersonderneming verstrekt de betrokken bestuurders op verzoek een uittreksel uit het rooster; en
 8. 5 exemplaar voor de nationale vertegenwoordiger van de vervoersonderneming in het station van vertrek,
 9. worden ondertekend door het hoofd van de vervoersonderneming of diens gevolmachtigde; en
 10. Het door de vervoersonderneming gebruikte overdrachtsformulier TR geldt als aangifte voor douanevervoer.
 11. transparant en niet-discriminerend is, met name wat betreft de nationaliteit van de vervoersonderneming, het land of de plaats waar de vervoersonderneming gevestigd is of waar het voertuig geregistreerd is, of de herkomst of bestemming van het vervoer;
 12. mag de vervoersonderneming de gewijzigde overeenkomst slechts met voorafgaande toestemming van het kantoor van vertrek ten uitvoer brengen.
 13. In alle andere gevallen mag de vervoersonderneming de gewijzigde overeenkomst ten uitvoer brengen; zij stelt het kantoor van vertrek onverwijld van de wijziging in kennis.
 14. Het kantoor van bestemming geeft de exemplaren 1 en 2 na visering onverwijld aan de vervoersonderneming terug en behoudt exemplaar 3A.
 15. Wanneer het overdrachtsformulier TR overeenkomstig artikel 82 als aangifte voor douanevervoer dienst doet, stelt (stellen) de vervoersonderneming of haar nationale vertegenwoordiger(s):