Betekenis van:
vervolgen

vervolgen
Werkwoord
 • nazetten
"Joden vervolgen"
"mensen vervolgens wegens [hun overtuiging/geloof/voorkeur]"

Synoniemen

Hyperoniemen

vervolgen
Werkwoord
 • een handeling voortzetten of de draad opnieuw opnemen
""Dit is niet aanvaardbaar", vervolgde hij nadat het rumoer wat bedaard was."
vervolgen
Werkwoord
 • niet rusten voor iemand bestraft of geweld aangedaan is
"In de Tweede Wereldoorlog werden Sinti en Roma zwaar vervolgd."
vervolgen
Werkwoord
 • bij de bevoegde macht beschuldigen
"iemand vervolgen wegens diefstal"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Krachtdadig alle interetnische criminaliteit vervolgen.
 2. onregelmatigheden te voorkomen en te vervolgen;
 3. Corruptie krachtdadig vervolgen en een nultolerantiebeleid tegen corruptie voeren.
 4. Aanpakken van gevallen van slechte behandeling door rechtshandhavingsfunctionarissen door de schuldigen effectief te vervolgen.
 5. Aanpakken van gevallen van slechte behandeling door rechtshandhavingsfunctionarissen door de schuldigen effectief te vervolgen.
 6. Versterken van de institutionele capaciteit om corruptie te onderzoeken en te vervolgen.
 7. Versterken van de institutionele capaciteit om corruptie te onderzoeken en te vervolgen.
 8. Aanpakken van gevallen van slechte behandeling door wetshandhavingsfunctionarissen door de schuldigen effectief te vervolgen.
 9. Versterken van de gerechtelijke capaciteit om georganiseerde criminaliteit en financiële criminaliteit te vervolgen en te berechten.
 10. Parkeerterreinen stellen bestuurders van voertuigen in staat tijdig te rusten en met volle aandacht de reis te vervolgen.
 11. Met name zorgen voor de juiste werking van de nieuwe eenheid Professionele normen en vervolgen van corruptiezaken binnen de douanedienst.
 12. De deskundigengroep „Platform voor elektronische bewaring van gegevens voor het voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van ernstige criminaliteit”
 13. Hun rol is verschillend van die van de wetshandhavers, aangezien zij delicten niet onderzoeken, noch de daders aanhouden of vervolgen.
 14. Identificeren en vervolgen van de verantwoordelijken voor corruptie in verband met drugshandel op alle niveaus van de overheid.
 15. tot oprichting van de deskundigengroep „Platform voor elektronische bewaring van gegevens voor het voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van ernstige criminaliteit”