Betekenis van:
vervuiler

vervuiler (de ~ | meervoud vervuilers)
Zelfstandig naamwoord
 • iemand die vervuilt
"de vervuiler betaalt"
"een grote vervuiler"

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1.  bewijs dat het beginsel dat de vervuiler betaalt wordt nageleefd;
 2. rekening gehouden met het princip „de vervuiler betaalt”.
 3. rekening gehouden met het principe „de vervuiler betaalt”
 4. rekening gehouden met het principe „de vervuiler betaalt”.
 5. Overeenkomstig het beginsel dat de vervuiler betaalt, kunnen deze negatieve externaliteiten worden aangepakt door ervoor te zorgen dat de vervuiler voor zijn vervuiling betaalt, hetgeen impliceert dat alle milieukosten volledig door de vervuiler worden geïnternaliseerd.
 6. De vervuiler moet, overeenkomstig het beginsel dat de vervuiler betaalt, alle kosten van zijn vervuiling betalen, daaronder begrepen de door de samenleving gedragen indirecte kosten.
 7. Wanneer vaststaat wie de vervuiler is, dient deze, overeenkomstig het beginsel dat de vervuiler betaalt, en zonder dat staatssteun kan worden verleend, de sanering te financieren.
 8. Het beginsel „de vervuiler betaalt” is een leidend beginsel op Europees en internationaal niveau.
 9. Indien een grote vervuiler wordt gevonden, moet de oorzaak van de buitensporige emissie worden vastgesteld.
 10. Zo neen, gelieve beknopt de omstandigheden te beschrijven die de vervuiler van zijn aansprakelijkheid ontheffen.
 11. Ten vierde wordt met de maatregelen geen inbreuk op het beginsel „de vervuiler betaalt” gemaakt.
 12.  de vervuiler kan niet worden geïdentificeerd of niet tot het betalen van de kosten worden verplicht.
 13. Als wordt vastgesteld dat meer dan een voertuig een grote vervuiler is:
 14. Is de steun in strijd met het beginsel „de vervuiler betaalt”?
 15. Daarom kan milieuregelgeving een nuttig instrument zijn om de lasten voor de vervuiler te verhogen.