Betekenis van:
verzorger

verzorger (de ~ | meervoud verzorgers)
Zelfstandig naamwoord
 • iemand die verzorgt
"de verzorgers van bejaarden/kinderen/zieken"
"de coach en de verzorger van de bekende wielrenner Musseeuw"

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. verandering van bestuurder of verzorger;
 2. GEGEVENS OVER DE BESTUURDER/VERZORGER(1)1.1.
 3. de chauffeur treedt tevens op als verzorger.
 4. dat de verzorger te allen tijde in contact met het kind moet zijn,
 5. dat de verzorger te allen tijde in contact met het kind moet zijn;
 6. verzorger”: een persoon die rechtstreeks verantwoordelijk is voor het welzijn van de dieren en deze bij het vervoer begeleidt;
 7. De vervoerders zorgen ervoor dat iedere partij dieren vergezeld wordt door een verzorger, behalve in de volgende gevallen:
 8. Het biedt het dubbele voordeel dat de dieren intellectuele prikkels worden geboden en dat het werk voor de verzorger bevredigender is.
 9. Er moeten voldoende draaglampen aanwezig zijn om de verzorger in staat te stellen de dieren naar behoren te controleren en te verzorgen.
 10. Het bad en de standaard mogen niet kantelen door de druk die ontstaat door de beweging van het kind of onachtzaam handelen van de verzorger.
 11. Om verdrinking te voorkomen, mag de bevestiging niet door een kind of door onachtzaam handelen van de verzorger kunnen worden losgemaakt.
 12. Het vervoermiddel en de zeecontainer moeten voorzien zijn van een watervoorzieningssysteem dat de verzorger tijdens het transport te allen tijde onmiddellijk kan navullen zodat elk dier toegang heeft tot water.
 13. de bestuurder van een wegvoertuig dat als landbouwhuisdier gehouden eenhoevigen, runderen, schapen, geiten of varkens, dan wel pluimvee vervoert, en de verzorger een geldig getuigschrift van vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 17, lid 2, hebben overgelegd;
 14. Bij overtreding van deze verordening door een bestuurder of een verzorger die in het bezit is van een getuigschrift van vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 17, lid 2, kan de bevoegde autoriteit dit getuigschrift schorsen of intrekken, met name als uit de overtreding blijkt dat de bestuurder of de verzorger onvoldoende kennis heeft of onvoldoende zorgzaam is om dieren in overeenstemming met deze verordening te kunnen vervoeren.
 15. De voorschriften van punt 2, c) en d), gelden niet voor geregistreerde eenhoevigen indien het doel van het transport is de gezondheids- en welzijnsomstandigheden rondom de geboorte te verbeteren, of voor pasgeboren veulens met het geregistreerde moederpaard, in beide gevallen op voorwaarde dat de dieren permanent begeleid worden door een verzorger die zich gedurende het transport aan hun verzorging wijdt.