Betekenis van:
voordoen

voordoen
Werkwoord
 • doen als voorbeeld voor anderen
"iemand dat kunstje nog één keer voordoen"
"(iemand) voordoen hoe je dat gerecht klaarmaakt"

Hyperoniemen

Hyponiemen

voordoen
Werkwoord
 • aan de voorkant van iets vastbinden
"iemand een blinddoek voordoen"
"het kind een slabbetje voordoen"

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Aardbevingen kunnen zich op elk moment voordoen.
 2. Er kan zich een bepaald probleem voordoen.
 3. De volgende gevallen kunnen zich voordoen:
 4. Ook het omgekeerde kan zich voordoen.
 5. de kans dat de mogelijke schadelijke effecten zich werkelijk voordoen.
 6. Concurrentieproblemen kunnen zich voordoen bij zowel vaste als mobiele afgiftemarkten.
 7. De problemen zijn zich gedurende de gehele herstructurering blijven voordoen.
 8. Voorbeelden van omstandigheden waarin dit zich kan voordoen, zijn:
 9. Gedurende het destillatieproces kunnen zich verliezen voordoen door verdamping.
 10. Er mogen zich geen scheuren of breuken voordoen.
 11. Deze personen moeten voorkomen dat zich belangenconflicten voordoen.
 12. D aantal werkingscycli tussen twee cycli waarin zich regeneratiefasen voordoen.
 13. Afhankelijk van de situatie kunnen zij zich in een bepaalde periode vaker of minder vaak voordoen.
 14. in het geval van zwemwateren waarin zich een kortstondige verontreiniging kan voordoen, algemene informatie over:
 15. Wanneer zich fytosanitaire problemen voordoen, stelt de Commissie het Permanent Plantenziektekundig Comité daarvan in kennis.