Betekenis van:
voorganger

voorganger
Zelfstandig naamwoord
 • dienstdoende predikant in een kerkdienst
"De voorganger hield een betoog over vertrouwen."
voorganger
Zelfstandig naamwoord
 • de persoon die voorafgaand aan een zeker persoon dezelfde positie bekleedde
"Zijn voorganger had alle documentatie netjes achtergelaten."
voorganger (de ~ | meervoud voorgangers)
Zelfstandig naamwoord
 • leider v.e. protestantse kerkdienst

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Tieliikelaitos en zijn voorganger, de Wegendienst.
 2. De nieuwe ondervoorzitter neemt de rangorde van zijn voorganger over.
 3. Ook de voorganger van Tieliikelaitos, de Wegendienst, profiteerde indirect van deze maatregel.
 4. De instelling Finnvera Plc oefent dezelfde activiteiten uit als haar voorganger Kera Plc.
 5. De grondoverdrachten aan Tieliikelaitos of zijn voorganger werden van bij het begin in de concessie opgenomen.
 6. Voorganger van dit consortium is European Pipeline Development Company (hierna „EPDC” genoemd).
 7. De voorganger van Tieliikelaitos, de Wegendienst van de Finse overheid, beschikte namelijk al over diezelfde gronden en grindwinningen.
 8. Aldus was de voorganger van Tieliikelaitos (de afdeling „productie” van de vroegere Wegendienst) niet onderworpen aan de inkomstenbelasting.
 9. De verkiezing van de voorzitter vindt plaats op de laatste vergadering die wordt voorgezeten door zijn voorganger.
 10. Het lijkt namelijk alsof de onderneming opgericht is om de activiteiten van haar failliete voorganger over te nemen, zonder dat echter ook diens schulden overgenomen hoefden te worden.
 11. VCS stelde de Commissie ervan in kennis dat zij niet aan het lopende onderzoek kon meewerken omdat haar juridische voorganger officieel niet langer bestond en de productie van NBP in juli 2004 was beëindigd.
 12. In dit opzicht wordt opgemerkt dat de oorzaak van deze situatie, namelijk dat de voorganger van CMR de schulden op zich heeft genomen of dat er geen enkele schuld was, geen enkel belang heeft in deze zaak.
 13. Indien vóór het verstrijken van deze termijn in een vacature moet worden voorzien, vervult het hiervoor gekozen lid deze functie slechts voor de resterende duur van de ambtstermijn van zijn voorganger.
 14. De voorganger van Tieliikelaitos stond in 2000 in voor bijna 100 % van het regionale wegenonderhoud, terwijl eind 2006 het aandeel van Tieliikelaitos in de wegenonderhoudscontracten van de Wegenadministratie nog slechts 68 % bedroeg.
 15. Het door de Finse overheid aangehaalde algemene belang betreft de effectieve openstelling van de Finse wegendienstenmarkt voor mededinging en het behoud van het industriële potentieel van de afdeling „productie” van de Wegendienst (de voorganger van Tieliikelaitos), alsook de omvorming ervan tot een competitieve onderneming, zonder dat er op zijn minst tijdens de overgangsperiode gedwongen ontslagen vallen.