Betekenis van:
voorloper

voorloper (de ~ | meervoud voorlopers)
Zelfstandig naamwoord
  • iemand die een ontwikkeling aankondigt
"zij is de voorloper van het impressionisme"

Hyperoniemen

voorloper
Zelfstandig naamwoord
  • bode die vooruitgestuurd is om de komst van iem. of iets aan te kondigen

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

  1. Het European geostationary navigation overlap-systeem, een voorloper van Galileo, zal reeds in 2004 operationeel zijn en vergelijkbare resultaten opleveren.
  2. Inmiddels is gebleken dat Farm Dairy een voorloper was, aangezien dergelijke tweeliterflessen thans gangbaar zijn geworden in Nederland.
  3. De voorloper van FSO was sinds de jaren vijftig actief in Polen en één van de twee grootste producenten van personenauto’s in Polen.
  4. Zij komen tot dezelfde conclusie met betrekking tot het Calls and Access tarief, de voorloper van het Wholesale Line Rental product, dat vanaf 1998 beschikbaar was en op dezelfde diensten als het Wholesale Line Rental product betrekking had.
  5. De versterking van een Europese aanpak en van gerelateerde Europese activiteiten op dit gebied kan een belangrijke bijdrage leveren tot het stimuleren van het Europese onderzoekspotentieel en de benutting ervan, door het consolideren van e-infrastructuren als een pijler van de Europese onderzoeksruimte, een „voorloper” van interdisciplinaire innovatie en een drijfveer bij het veranderen van de manier waarop wetenschap wordt bedreven.
  6. Aangezien waterstofcyanide een belangrijke voorloper van ethylcarbamaat in eau de vie van steenvruchten en vruchtendraf-eau de vie van steenvruchten is, moeten die maatregelen volgens het panel vooral gericht zijn op waterstofcyanide en andere voorlopers van ethylcarbamaat, om te voorkomen dat deze stof tijdens de houdbaarheidsduur van de producten ontstaat.
  7. Zoals in sectie I.2.2.3.3.2 uiteengezet, konden zowel in het kader van de verordeningen die zijn uitgevaardigd op grond van de huisvestingswet als van zijn voorloper, leningen van het stelsel van huisvestingsobligaties toegekend worden aan ondernemingen die zich bezighielden met de bouw van appartementen.Ten zesde, zoals eerder beschreven, werd het stelsel van huisvestingsobligaties afgeschaft door wet nr. 57/2004 en vervangen door directe contante leningen die werden verstrekt door het HFF.
  8. De relevante bepalingen van het 32e kaderplan zijn identiek aan de voorloper daarvan, het 31e kaderplan, dat door de Commissie tot eind 2006 werd goedgekeurd;een investeringspremie op basis van de wet inzake investeringspremies van 1999 (Investitionszulagengesetzes 1999), die door de Commissie werd goedgekeurd voor de productie of aankoop van economische goederen, die beide vóór 2005 afgehandeld zijn en gekoppeld zijn aan een project voor initiële investeringen.