Betekenis van:
waardebepaling

waardebepaling
Zelfstandig naamwoord
 • de waarde van een object zoals vastgesteld door een beëdigd taxateur

Synoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Deze waardebepaling was gereed op 30 september 1992.
 2. Ten derde werd ook een waardebepaling uitgevoerd door het ministerie van Bestuurszaken, die op dezelfde principes als de waardebepaling van Statsbygg was gebaseerd, maar uitging van andere hypothesen.
 3. Bij de waardebepaling van vingerposities wordt code 0 gebruikt voor „onbekend”.
 4. Volgens een contractueel overeengekomen nieuwe waardebepaling op 31 december 2003 was het stimuleringskapitaal [...] miljoen EUR waard.
 5. Bij de waardebepaling van beleenbare activa bij transacties met wederinkoop hanteert het Eurosysteem de volgende waarderingsgrondslagen:
 6. Deze waardebepaling benadert de eerste, wat wijst op de samenhang van beide economische benaderingen.
 7. De willekeurige waardebepaling van grondgebruiksrechten duidt echter op een aanzienlijke verstoring die nog voortvloeit uit het vroegere systeem zonder markteconomie.
 8. Zo heeft de Commissie geen nauwkeurige gegevens ontvangen inzake een waardebepaling van de bank vóór de garantieverlening.
 9. Investbx ontvangt, anders dan een durfkapitaalverstrekker, geen vergoeding op basis van de latere waardebepaling van een KMO.
 10. Het opsplitsen van eigendom met één enkele eigenaar zou resulteren in distorsies van de waarderingen, aangezien de som van de waardebepaling van de onderdelen van een eigendom zelden overeenstemt met de waardebepaling van het geheel.
 11. Voorts is te verwachten dat het project leidt tot methodologische aanbevelingen met betrekking tot de waardebepaling van bossen.
 12. Dit houdt verband met de waardebepaling van het onroerend goed in zijn totaliteit, zoals hieronder wordt besproken.
 13. Ten slotte werden nog uit het systeem zonder markteconomie voortvloeiende verstoringen geconstateerd in de vorm van incorrecte waardebepaling van activa en grondgebruiksrechten (derde criterium).
 14. Investbx zal niet rechtstreeks financiering beschikbaar stellen en bij de selectie van KMO's geen onderscheid maken op grond van hun latere resultaten en waardebepaling op het handelsplatform.
 15. Ten tweede heeft het besluit om een formele procedure in te leiden de kwestie van de adequate waardebepaling van de gronden en grindwinningen op tafel gebracht.