Betekenis van:
weduwnaar

weduwnaar (de ~ | meervoud weduwnaars)
Zelfstandig naamwoord
 • man wiens vrouw is overleden

Hyperoniemen

weduwnaar
Zelfstandig naamwoord
 • man wiens echtgenote overleden is

Voorbeeldzinnen

 1. weduwnaar
 2. Weduwnaar
 3. Weduwnaar/weduwe
 4. weduwnaar/weduwe
 5. weduwnaar/weduwe
 6. weduwe/weduwnaar
 7. weduwe/weduwnaar
 8. Niet-hertrouwde weduwnaar/weduwe
 9. weduwe of weduwnaar
 10. De weduwe/weduwnaar (44) voedt een kind op
 11. een weduwnaar die onmiddellijk vóór het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd geen recht heeft op een uitkering voor een ouder die weduwe/weduwnaar is (widowed parent's allowance), of
 12. Gegevens betreffende de weduwe/weduwnaar die een Pools pensioen voor nagelaten betrekkingen aanvraagt
 13. Verwantschap en burgerlijke staat (voor andere aanvragers dan de weduwnaar/weduwe)
 14. Invullen als de weduwe/weduwnaar met iemand anders samenleeft als man en vrouw
 15. Was de aanvrager (weduwe/weduwnaar) meer dan eenmaal gehuwd? Ja Neen