Betekenis van:
weggebruiker

weggebruiker (de ~ | meervoud weggebruikers)
Zelfstandig naamwoord
  • iemand die de weg gebruikt
"de weerdienst waarschuwt de weggebruikers voor gladde wegen"
"de zwakke(re) weggebruikers"

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

  1. „onbeschermde weggebruiker” voetgangers, fietsers en motorrijders; 15.
  2. veiligheid en zichtbaarheid van de weggebruiker in verschillende omstandigheden, zoals duisternis en onder normale weersomstandigheden;
  3. Voertuigen van de categorieën N2, N3, O3 en O4 zijn zo gebouwd dat bij een zijdelingse botsing met een onbeschermde weggebruiker deze weggebruiker zo min mogelijk risico’s loopt op verwondingen door overrijden.
  4. De aanvrager moet aantonen dat de inrichtingen bij een botsing met een voetganger of een andere kwetsbare weggebruiker zullen werken zoals het hoort.
  5. De aanvrager toont aan dat de inrichtingen bij een botsing met een voetganger of een andere kwetsbare weggebruiker naar behoren zullen werken.
  6. a quater) „significante structurele reparaties”: structurele reparaties, met uitsluiting van reparaties die niet meer van enig actueel voordeel voor de weggebruiker zijn, bijvoorbeeld wanneer het reparatiewerk is vervangen door verdere vernieuwing van het wegdek of andere aanlegwerkzaamheden.”;
  7. De elektronische tolheffingssystemen leveren een aanzienlijke bijdrage tot vermindering van de kans op ongevallen, en verhogen dus de veiligheid van de weggebruiker, verminderen het aantal contante betalingen en opstoppingen aan de tolpoorten, met name bij een groot verkeersaanbod.
  8. Artikel 5 van die richtlijn bepaalt dat de Commissie dan de nodige voorstellen moet indienen om de haalbaarheidsproblemen van deze voorschriften op te lossen en eventueel een beroep moet doen op actieve veiligheidssystemen, waarbij ervoor moet worden gezorgd dat de veiligheid van de kwetsbare weggebruiker niet afneemt.
  9. Alle delen van de voertuigstructuur, motorkap en onderdelen onder de motorkap of achter de voorruit die een rol kunnen spelen bij een frontale botsing met een kwetsbare weggebruiker, moeten in de test worden opgenomen om de prestaties en wisselwerking van alle relevante voertuigonderdelen aan te tonen.