Betekenis van:
weglaten

weglaten
Werkwoord
 • overslaan
"een deel van de tekst weglaten"

Hyperoniemen

weglaten
Werkwoord
 • te midden van andere informatie iets niet insluiten
"In dit voorbeeld zijn ter bescherming van de betrokkenen de namen weggelaten."

Voorbeeldzinnen

 1. Het weglaten van een of meer van deze criteria moet worden gemotiveerd en gedocumenteerd.
 2. Behoudens goedkeuring van de autoriteit mag een exploitant een deel van deze gegevens weglaten uit de massa- en zwaartepuntsdocumentatie.
 3. KLM betoogt voorts dat de informatie over lijnvluchten geen invloed had op haar marktaandeel en dat het weglaten van deze informatie derhalve irrelevant was.
 4. Materieel belang Het weglaten of onjuist weergeven van posten is van materieel belang indien de weglating of onjuiste weergave, afzonderlijk of gezamenlijk, de economische beslissingen die gebruikers op basis van de jaarrekening nemen, zou kunnen beïnvloeden.
 5. Het vervalsen, weglaten of vernietigen van gegevens die op de registratiebladen zijn geregistreerd en in het controleapparaat of op de bestuurderskaart of print-outs van het controleapparaat zijn opgeslagen
 6. Na het bereiken van overeenstemming over het weglaten van vertrouwelijke gegevens is het besluit van de Commissie tot inleiding van de procedure bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.
 7. Na het bereiken van overeenstemming over het weglaten van vertrouwelijke gegevens is het besluit van de Commissie tot inleiding van de procedure bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.
 8. In het bijzonder wordt, door het weglaten van belangrijke Spaanse, Portugese en Griekse bestemmingen in de tabel, de onjuiste indruk gegeven dat de overlappingen van de activiteiten tussen Transavia en Martinair slechts beperkt zijn.
 9. Het weglaten van deze informatie werd misleidend geacht in de zin van artikel 18, lid 1, van de basisverordening, zodat de in hun respectieve verzoeken om BMO/IB verstrekte informatie niet in aanmerking kon worden genomen.
 10. Omdat de lidstaten in overeenstemming met artikel 3, lid 3, van Beschikking 2006/771/EG minder restrictieve voorwaarden kunnen opleggen, kunnen zij een van deze beperkingen of alle beperkingen weglaten.
 11. Volgens artikel 3, lid 1, punt 8, van Richtlijn 2000/13/EG is de vermelding van de plaats van oorsprong of herkomst verplicht „indien het weglaten daarvan de consument zou kunnen misleiden aangaande de werkelijke oorsprong of herkomst van het levensmiddel”.
 12. Naast deze specifieke regels mag een registrant de in kolom 1 van deze bijlage vermelde verplichte standaardinformatie ook aanpassen aan de hand van de in bijlage XI vermelde algemene regels, met uitzondering van punt 3 betreffende het weglaten van testen op basis van blootstelling aan de stof .
 13. Minder restrictieve voorwaarden in de zin van artikel 3, lid 3, van Beschikking 2006/771/EG betekent dat de lidstaten de voorwaarden met betrekking tot parameters/spectrumtoegang en onderdrukkingsvoorschriften in een bepaalde cel volledig kunnen weglaten of een hoger maximum kunnen toestaan.
 14. Minder restrictieve voorwaarden in de zin van artikel 3, lid 3, van Beschikking 2006/771/EG betekenen dat de lidstaten de „aanvullende parameters” (regels voor kanaalindeling en/of toegang tot kanalen en kanaalbezetting) in een bepaalde cel volledig kunnen weglaten of een hoger maximum kunnen toestaan.
 15. Overeenkomstig artikel 3, lid 1, punt 8, van Richtlijn 2000/13/EG is de vermelding van de plaats van oorsprong of herkomst verplicht indien het weglaten daarvan de consument zou kunnen misleiden aangaande de werkelijke oorsprong of herkomst van het levensmiddel.