Betekenis van:
werklast

werklast (de ~)
Zelfstandig naamwoord
 • hoeveelheid werk die je moet doen; opdracht
"de werklast in die sector blijft maar toenemen"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. de maximale werklast.
 2. overbelasting door overschrijding van de maximale werklast of van het maximale kantelmoment door een te zware werklast, of
 3. Voor 2007 zal de werklast alleen op de cijfers voor 2005 gebaseerd zijn.
 4. 30 % voor de werklast aan hun zeebuitengrenzen, bepaald overeenkomstig lid 7, onder a).
 5. De werklast is gebaseerd op gemiddelden over de afgelopen twee jaar voor de volgende factoren:
 6. 30 % voor de werklast aan hun landbuitengrenzen, bepaald overeenkomstig lid 7, onder a).
 7. De maximale werklast moet goed zichtbaar op de machine worden aangegeven.
 8. Eén keer per jaar wordt onderzoek naar de werklast gedaan, waarbij het aantal verrichte handelingen wordt genoteerd.
 9. De inrichtingen moeten in staat zijn om een drager met de maximale werklast bij de voorzienbare maximumsnelheid te stoppen.
 10. Deze gegevens worden verzameld via „resultaten van statistisch onderzoek” [62], „cijfers over dienstenvolumes” [63] en „onderzoek naar werklast” [64].
 11. Als de maximale werklast afhangt van de configuratie van de machine, moet elke bedieningspost zijn voorzien van een belastingsplaatje dat bij voorkeur in tabelvorm of schematisch de toegestane werklast voor elke configuratie vermeldt.
 12. Het onderzoek naar de werklast wordt één keer per jaar gedurende één maand uitgevoerd en bestrijkt alle postkantoren, distributiecentra en bezorgregio’s.
 13. De drager, alsmede eventuele luiken, moeten zodanig ontworpen en gebouwd zijn dat zij qua ruimte en sterkte berekend zijn op het maximale aantal personen en de maximale werklast.
 14. De uit hoofde van lid 1, onder c), beschikbare middelen worden over de lidstaten verdeeld volgens de overeenkomstig lid 7, onder b), bepaalde werklast op hun luchthavens.
 15. Om de soorten informatie op elkaar af te stemmen en de werklast zo veel mogelijk te beperken, dienen lidstaten voornamelijk in de volgende situaties reacties in: